Zielone światło dla budowy drugiej polskiej elektrowni jądrowej – decyzja Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Pani Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa podjęła kluczową decyzję w sprawie budowy drugiej elektrowni jądrowej na terenie Polski. Zatwierdziła wniosek złożony przez PGE PAK Energia Jądrowa, który przewiduje realizację projektu we współpracy z koreańskim gigantem energetycznym KHNP. Informację o tym ogłosiło w piątek Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Resort potwierdził informacje przekazane PAP 24 listopada br., mówiące o decyzji minister Anny Moskwy dotyczącej budowy kolejnej elektrowni jądrowej w Polsce. Jak wynika z przekazanych informacji, projekt zostanie zrealizowany przy współpracy z koreańską firmą KHNP.

Jak podkreślono, taka kluczowa decyzja jest wyrazem zgody rządu na plany inwestycyjne związane z budową obiektu energetyki jądrowej. Decyzja ta jest wydawana tylko po dokładnym sprawdzeniu projektu pod kątem jego zgodności z interesem publicznym, zakładającym między innymi, że inwestycja nie wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.

Planowana druga elektrownia jądrowa w Polsce ma powstać dzięki współpracy PGE PAK Energia Jądrowa i koreańskiego koncernu KHNP. Elektrownia będzie wyposażona w co najmniej dwa reaktory APR1400 o łącznej mocy 2800 MW. PGE PAK Energia Jądrowa, w której równe udziały mają ZE PAK i PGE, ma odpowiedzialność za przygotowanie trzech kluczowych etapów inwestycji: opracowanie studium wykonalności projekty, badanie lokalizacji oraz ocenę oddziaływania na środowisko.

Zarząd spółki PGE PAK Energia Jądrowa poinformował w połowie sierpnia br., że wniosek o wydanie decyzji zasadniczej dotyczącej budowy drugiej elektrowni jądrowej na terenie Polski został złożony do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Projekt zakłada, że nowa elektrownia zostanie wybudowana do 2035 roku w Koninie-Pątnowie w gminie Konin w Wielkopolsce, na terenach graniczących z obecną elektrownią Grupy ZE PAK.