Polski zespół naukowców ma szansę na opracowanie misji badania Księżyca – kluczowy krok w kosmicznym wydobyciu surowców

Rozpoczyna się nowy rozdział w historii polskiej astronawigacji, gdyż konsorcjum krajowych naukowców i inżynierów zdobyło szansę na przygotowanie misji mającej na celu dokładne zmapowanie Księżyca. Misja ta otworzy drzwi do potencjalnego wydobycia i przetwarzania minerałów i innych surowców naturalnych ukrytych pod powierzchnią naszego naturalnego satelity. Aby to osiągnąć, polski zespół stworzy unikalny satelitę korzystający z krajowej platformy Hypersat, która dostarczy precyzyjne dane potrzebne do realizacji tej ambitnej misji.

Decyzję o przyznaniu projektu o nazwie Twardowski naszym rodzimym ekspertom podjęła Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) 24 listopada. To zaszczytne wyróżnienie pokazuje zaufanie międzynarodowej społeczności naukowej do polskiego know-how w dziedzinie badań kosmicznych.

Na czele konsorcjum stoi firma Creotech Instruments, której zadaniem jest zaprojektowanie całej misji oraz satelity opartego na autorskiej platformie mikrosatelitarnej HyperSat. Inne kluczowe elementy misji zostaną podzielone między Instytut Nauk Geologicznych PAN, odpowiedzialny za określenie wymagań dla misji i instrumentu naukowego, a Centrum Badań Kosmicznych PAN, które ma opracować projekt instrumentu badawczego.

Firma Creotech Instruments poinformowała, że rozmach misji Twardowski wymaga współpracy z dodatkowymi podmiotami, w tym również z zagranicznymi partnerami. Niemniej jednak, plan jest taki, aby kluczowe role w projekcie pozostały w rękach polskich ekspertów. To strategiczne podejście ma na celu rozwijanie krajowych umiejętności i umocnienie pozycji polskiego przemysłu kosmicznego na międzynarodowej scenie.