Możliwość uzyskania prawie 2000 zł wsparcia na zimowy wyjazd dzieci – jakie kryteria należy spełnić?

Planowanie wyjazdu dzieci na ferie zimowe bywa nie lada wyzwaniem dla rodziców, zwłaszcza pod kątem finansowym. W najbliższym sezonie zimowym potencjalne koszty mogą być jeszcze wyższe z powodu przewidywanych podwyżek cen. Jednakże rodzice pracujący na umowie o pracę mają szansę na finansowe wsparcie, które może wynieść aż do 1900 złotych. Jakie są kryteria, które muszą spełniać, aby uzyskać taką pomoc?

Dopłata pochodzi z funduszy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Kto jest uprawniony do jej otrzymania?
Wsparcie finansowe może być przyznane pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, lecz nie wszystkim. Pieniądze te pochodzą ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i są częścią programu popularnie znanego jako „wczasy pod gruszą”. Pracownicy, którzy dotychczas nie skorzystali z tego typu wsparcia, muszą się najpierw dowiedzieć, czy ich firma prowadzi taki fundusz. Obowiązek utworzenia funduszu spoczywa na instytucjach budżetowych i jednostkach samorządowych, a także firmach zatrudniających ponad 50 pracowników.

Na jakie cele można przeznaczyć otrzymane wsparcie?
Pomoc finansowa znana jako „wczasy pod gruszą” jest dostępna dla każdego pracownika raz w roku. Pracownik ma prawo wykorzystać ją na odpoczynek swoich dzieci, na przykład na sfinansowanie wyjazdu na ferie lub kolonie. Jednym z warunków jest jednak, aby w tym okresie skorzystał z 14-dniowego urlopu, bez względu na to, czy planuje wyjechać wraz z dzieckiem, czy nie.