Wzrost dodatkowego wynagrodzenia dla nauczycieli wychowania fizycznego do 60 zł brutto za godzinę

Nauczyciele wychowania fizycznego, którzy prowadzą zajęcia poza standardowym czasem lekcyjnym, będą teraz otrzymywać 60 zł za każdą godzinę pracy. Ta kwota jest naliczana metodą „brutto brutto”, co oznacza, że obejmuje składki ubezpieczeniowe obciążające zarówno pracownika, jak i pracodawcę. Dotyczy to zajęć dodatkowych organizowanych poza regularnymi godzinami szkolnymi w ramach programu „Aktywna szkoła”.

Opcja podjęcia dodatkowej pracy dla nauczycieli WF istniała już wcześniej. Jednak rząd zdecydował się na znaczne zwiększenie sumy dofinansowania dla tych nauczycieli. Przed wprowadzeniem nowych przepisów, kwota wynosiła 24 zł, a teraz wzrosła do 60 zł.

Jest ważne, aby zauważyć, że kwota 60 zł jest opisana jako „brutto brutto”. To nie jest błąd. Taka formuła oznacza, że z tej sumy muszą zostać odliczone składki ubezpieczeniowe obciążające nauczyciela WF oraz jego pracodawcę – szkołę lub samorząd. Niestety, takie podwójne potrącenie „brutto brutto” jest niekorzystne dla nauczycieli.

Co to oznacza dla nauczyciela WF? Zajęcia sportowe muszą być dostępne dla wszystkich uczniów. Wynagrodzenie nauczyciela za prowadzenie zajęć będzie wyliczane na podstawie iloczynu liczby godzin przeprowadzonych zajęć i stawki dofinansowania. Stawka wynosi 60 zł (brutto brutto) za jedną godzinę (60 min.) – w tej kwocie uwzględnione są składki opłacane zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę.

Maksymalna liczba dofinansowanych godzin zajęć sportowych dla jednej szkoły wynosi 50 godzin miesięcznie, co daje kwotę 3 tys. zł brutto brutto. W okresie letnim (lipiec-sierpień) może być realizowany dodatkowy wymiar do 100 godz. zajęć miesięcznie, co daje łączną kwotę 6 tys. zł brutto brutto/miesiąc.

Obligacje nauczyciela WF obejmują opracowanie harmonogramu, przeprowadzenie zajęć, prowadzenie elektronicznego dziennika oraz bieżące raportowanie. Nauczyciel powinien również angażować się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub objętych patronatem honorowym przez Ministra Sportu i Turystyki.