Proces konwersji z pensji brutto do netto w pięciu etapach, w kontekście wzrostu płacy minimalnej do 4300 zł

Wraz z wejściem w życie nowych regulacji od 1 lipca 2024 roku, minimalne wynagrodzenie pracownika wynosi 4300 zł brutto, co przekłada się na 3261,53 zł netto. Poniższy artykuł służy jako przewodnik, pokazujący jak dokonać takich obliczeń za pomocą prostego kalkulatora dostępnego na telefonie komórkowym, bez konieczności korzystania z specjalistycznego kalkulatora wynagrodzeń.

Zacznijmy od przykładu obliczeń dla minimalnej pensji brutto wynoszącej 4300 zł obowiązującej od 1 lipca 2024 roku. Etap pierwszy to obliczenie składek na Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Korzystamy tutaj z prostego równania: 4300 zł pomnożone przez wskaźnik 13,71% daje nam wartość składek na ZUS wynoszącą 589,53 zł. Tę sumę składek rozdzielamy następnie na składkę emerytalną (9,76%, czyli 419,68 zł), rentową (1,50%, co daje 64,50 zł) oraz chorobową (2,45% z pensji brutto, czyli 105,35 zł).

Drugi krok to składka zdrowotna, którą obliczamy korzystając z formuły: (4300 zł – 589,53 zł) pomnożone przez 9%, co daje nam wynik równy 333,94 zł. Następnie, w kroku trzecim, wyznaczamy dochód pracownika według wzoru: 4300 zł odjęte o 589,53 zł i 250 zł, co przekłada się na kwotę 3460,47 zł.

Krok czwarty polega na ustaleniu zaliczki na podatek dochodowy (PIT) dla roku 2024. Wyliczamy ją korzystając z prostego równania: 3460 zł pomnożone przez 12% i odjęcie wartości 300 zł, co daje po zaokrągleniu wynik równy 115 zł. W końcowym, piątym kroku obliczamy wynagrodzenie netto. Do kwoty pensji brutto w wysokości 4300 zł odejmujemy składki na ZUS (589,53 zł), składkę zdrowotną (333,94 zł) oraz zaliczkę na PIT (115 zł). Ostatecznie otrzymujemy wynagrodzenie netto wynoszące 3261,53 zł.

Aby ułatwić zrozumienie procesu obliczeń konwersji brutto-netto dla pensji minimalnej, poniżej przedstawiamy kilka założeń. Pensja brutto jest to wynagrodzenie określone w umowie o pracę. Nasz algorytm ma na celu pomoc pracownikowi w samodzielnym wyliczeniu, jaką kwotę netto otrzyma w stosunku do podanej kwoty brutto. Dlatego pomijamy wysokość składek społecznych płaconych przez pracodawcę, takich jak składki emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zakładamy również, że pracownik złożył PIT-2 i może korzystać z kwoty wolnej od podatku w 2024 roku oraz że nie uczestniczy w Programie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).