Kryteria udziału w programie "Mieszkanie na start", a limit dochodowy i wiekowy

Choć prace nad rządowym projektem „Mieszkanie na start” nadal trwają, oczekuje się, że zastąpi on obecny program „Bezpieczny Kredyt 2 proc.” i rozpocznie swoje działanie najprawdopodobniej jesienią 2024 roku. Program ma na celu wspomóc osoby, które z różnych powodów – takich jak niska zdolność kredytowa czy brak wystarczających oszczędności na wkład własny – nie są w stanie uzyskać kredytu hipotecznego w tradycyjny sposób.

Według aktualnych założeń, program „Mieszkanie na start” ma obowiązywać przynajmniej do końca 2025 roku, a budżet na rok 2024 wynosić ma 500 milionów złotych. Kluczowym warunkiem udziału w programie jest brak posiadania domu lub mieszkania, chyba że jest to połowa lokalu otrzymanego w drodze dziedziczenia lub darowizny. Wprowadzone zostały również szczególne kryteria wiekowe dotyczące osób bezdzietnych (do 35. roku życia), osób z co najmniej jednym dzieckiem oraz rodzin z trzema dziećmi, które mają już jedno mieszkanie.

Program „Mieszkanie na start” wprowadza także ograniczenia dochodowe, które biorą pod uwagę zarobki z ostatnich sześciu miesięcy. Limity dochodów dla gospodarstw domowych wynoszą odpowiednio: 10 tys. zł dla gospodarstwa jednoosobowego, 18 tys. zł dla dwuosobowego, 23 tys. zł dla trzyosobowego, 28 tys. zł dla czteroosobowego i 33 tys. zł dla pięcioosobowego.

Wartość nieruchomości, na którą osoba ubiegająca się o pomoc w ramach programu może uzyskać kredyt, nie jest ograniczona, jednak maksymalna kwota kredytu została ustalona na następujących poziomach: 200 tys. zł dla singli, 400 tys. zł dla dwuosobowych gospodarstw domowych, 450 tys. zł dla trzyosobowych, 500 tys. zł dla czteroosobowych i 600 tys. zł dla pięcioosobowych.