Wykluczenie olimpijczyków z dodatkowych świadczeń: brak 13. i 14. emerytury

Z przepisów wynika, że pewna grupa seniorów nie będzie uprawniona do otrzymania trzynastej oraz czternastej emerytury. Dotyczy to tych, którzy są laureatami medalowych nagród w dziedzinie sportu, pobierającymi tzw. emeryturę olimpijską, co automatycznie wyklucza ich z możliwości otrzymania dodatkowych świadczeń.

Dane podane przez serwis „Fakt” sugerują, że w Polsce występuje kategoria starszych osób, które nie będą miały prawo otrzymać wymienionych dodatkowych świadczeń. Mowa tu o byłych profesjonalnych sportowcach korzystających obecnie z emerytury olimpijskiej – formy świadczenia dedykowanej tym, którzy w swoim życiu zdobyli medale na olimpiadzie lub paraolimpiadzie.

Emerytura olimpijska to specjalistyczne świadczenie przydzielane jedynie najbardziej utytułowanym sportowcom. Obejmuje ono osoby z sukcesami medalowymi w zawodach takich jak igrzyska olimpijskie, „Przyjaźń 84”, czy paraolimpiada. Aby spełnić warunki ubiegania się o takie świadczenie, wymaga się od sportowców spełnienia wielu kryteriów. Wśród nich znalazło się między innymi zdobycie przynajmniej jednego medalu w wyżej wymienionych zawodach, posiadanie polskiego obywatelstwa, ukończenie 40 roku życia oraz zakończenie kariery sportowej udziałem w zawodach zorganizowanych przez polski związek sportowy.

Sportowcy korzystający z emerytury olimpijskiej, mimo braku możliwości ubiegania się o dodatkowe świadczenia, mają do dyspozycji jednorazowe nagrody pieniężne oferowane przez Ministerstwo Sportu, a przyznawane przez Polski Komitet Olimpijski. W tym przypadku wysokość świadczenia jest uzależniona od koloru zdobytego medalu oraz tego, czy sukces został osiągnięty indywidualnie, czy też w ramach drużynowej współzawodnictwa.