Potencjalne przewartościowania w systemie zasiłków chorobowych – jakie zmiany przewiduje rząd?

Temat zasiłku chorobowego, nazywanego powszechnie L4, budzi wiele emocji zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Aktualny rząd sygnalizuje potencjalne, istotne modyfikacje w tej kwestii. Omawiamy zagadnienie ewentualnych zmian – kto będzie odpowiedzialny za wypłatę świadczenia i jaka będzie jego wartość?

Rząd planujący reformę zasiłku chorobowego. Kto pokryje koszty?
Nowoczesna administracja sugeruje wprowadzenie ważnych rewizji do systemu zasiłków chorobowych. Pierwsza z nich dotyczy odpowiedzialności za wypłatę świadczeń. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami, przez pierwsze 33 dni, zasiłek jest pokrywany przede wszystkim przez pracodawcę. Po upływie tego czasu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejmuje ten obowiązek.

Według pomysłów proponowanych przez rząd, Zakład Ubezpieczeń Społecznych miałby być odpowiedzialny za wypłatę zasiłków od pierwszego dnia zwolnienia. Gdyby ta modyfikacja została wprowadzona, pracodawcy mogliby znacznie zaoszczędzić. Szczególnie pozytywnie odczuliby to małe i średnie przedsiębiorstwa.

Proponowane modyfikacje zasiłku chorobowego: Czy zwiększy się jego wartość?
Następna zmiana, którą sugeruje rząd, dotyczy wielkości wypłacanego zasiłku. Aktualnie wynosi on 80% podstawy wynagrodzenia pracownika. Po proponowanych modyfikacjach, miałby wynosić 100% pensji.

Zaproponowany plan działania jest dobrodziejstwem dla pracowników, którzy podczas obecnego systemu tracą część swojego dochodu podczas zwolnienia lekarskiego. To negatywnie wpływa na ich sytuację finansową – zarabiają mniej, a koszty utrzymania często wzrastają z powodu konieczności zakupu leków. Zasiłek w pełnej wysokości pensji ma jeszcze jedną zaletę – powinien zmotywować większość osób do pozostania w domu podczas choroby, co powinno skutecznie ograniczyć rozprzestrzenianie się infekcji i zmniejszyć liczbę nowych zwolnień lekarskich.

Zwiększenie zasiłku chorobowego i jego potencjalne skutki
Podwyższenie wartości zasiłku chorobowego, choć korzystne dla pracowników i pracodawców, z drugiej strony oznaczałoby znaczne zwiększenie wydatków z budżetu państwa.