Jak Polacy mogą skorzystać z europejskiego produktu emerytalnego?

Od 2023 roku, polscy obywatele mają możliwość oszczędzania na swoją przyszłą emeryturę w walucie euro. To jest możliwe dzięki dołączeniu Polski do programu ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego, znanego również jako europejska emerytura. W tym artykule omówimy, czym jest ta forma oszczędzania i jak z niej skorzystać.

Ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny (OIPE), zwany potocznie europejską emeryturą, to inicjatywa dostępna dla mieszkańców Europy. Program jest nadzorowany przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz odpowiednie organy krajowe. Jego celem jest ułatwienie oszczędzania na przyszłość, które ma za zadanie zapewnić dodatkowe środki finansowe podczas pobierania emerytury.

Jednym z atutów OIPE jest możliwość przenoszenia zgromadzonych środków między krajami Unii Europejskiej. To rozwiązanie jest szczególnie korzystne dla osób, które planują przeprowadzkę lub często zmieniają miejsce zamieszkania.

Europejska emerytura, podobnie jak polskie IKE i IKZE, pozwala na uniknięcie podatku od zysków kapitałowych – pod warunkiem, że oszczędności są gromadzone do 60. roku życia lub do momentu uzyskania uprawnień emerytalnych. Jeśli jednak osoba zdecyduje się wypłacić zgromadzone środki wcześniej, będzie musiała zapłacić podatek.

Przepisy dotyczące ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego zaczęły obowiązywać w Polsce od 26 września 2023 roku. Pierwsza oferta europejskiej emerytury została uruchomiona przez firmę Finax.

Europejska emerytura jest dostępna dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej. W Polsce funkcjonują także indywidualne produkty emerytalne, a europejska emerytura staje się jednym z nich – jest oparta na tych samych zasadach co w innych krajach UE.