Zmiana na stanowisku prezesa PKO BP: Dariusz Szwed podał się do dymisji

PKO Bank Polski wystosował oficjalny komunikat, w którym poinformował o rezygnacji Dariusza Szweda z pełnionej do tej pory roli prezesa. Szwed odszedł nie tylko ze stanowiska szefa, ale także zrezygnował z miejsca w zarządzie banku. Złożył swoją rezygnację 7 lutego 2024 roku, a decyzja ta zaczęła obowiązywać siedem dni później – 14 lutego 2024 roku.

Podczas piątkowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PKO BP nastąpiła zmiana składu rady nadzorczej. Nowi członkowie rady zostali wybrani przez Skarb Państwa, który jednocześnie mianował Katarzynę Zimnicką-Jankowską na przewodniczącą rady.

Do nowo utworzonego składu rady nadzorczej PKO BP weszli następujący członkowie: Maciej Cieślukowski, Hanna Kuzińska, Szymon Midera, Marek Panfil, Marek Radzikowski, Paweł Waniowski, Katarzyna Zimnicka-Jankowska i Andrzej Oślizło.

Dariusz Szwed ogłosił swoją rezygnację z pełnionej funkcji prezesa PKO BP, a także z członkostwa w zarządzie instytucji, co miało miejsce 14 lutego 2024 roku. Powody tej decyzji nie zostały ujawnione w oficjalnym komunikacie.

Przypomnieć należy, że poprzednia rada nadzorcza PKO BP powołała Szweda na stanowisko prezesa banku w kwietniu 2023 roku. W ostatnim dniu sierpnia tego samego roku otrzymał on zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na objęcie tej roli. Przed objęciem funkcji prezesa PKO BP, w latach 2019-2021 Szwed pełnił rolę wiceprezesa zarządu Alior Banku.