Przyszłe zmiany w systemie świadczeń alimentacyjnych – podwyżka do 1000 zł

Dzieci, które są na utrzymaniu osób zobowiązanych do płacenia alimentów, mogą wkrótce odczuć znaczną poprawę swojej sytuacji materialnej. Aktualnie toczą się prace nad reformą systemu świadczeń alimentacyjnych, która zakłada podniesienie kwoty przysługującej dzieciom z 500 zł do 1000 zł.

Zasady korzystania z funduszu alimentacyjnego nie są zrozumiałe dla wszystkich. Niekiedy zdarza się, że rodzic odpowiedzialny za płacenie alimentów nie jest w stanie sprostać temu obowiązkowi lub po prostu go unika. W takich okolicznościach niezbędne staje się zapewnienie dzieciom środków do życia, a utrzymanie staje się coraz droższe. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego stanowią systemowe rozwiązanie takiej sytuacji, aczkolwiek w praktyce nie zawsze spełniają swoje zadanie.

Kwalifikowanie się do otrzymywania świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest możliwe tylko dla ograniczonej grupy osób i wiąże się ze spełnieniem pewnych warunków ustawowych. Jednym z nich jest kryterium dochodowe, które nie przekracza kwoty 1209 zł na osobę w rodzinie. Ponadto, by takie świadczenie uzyskać, musi dojść do sytuacji, w której próba wyegzekwowania alimentów okazała się nieskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji oznacza, że w ciągu ostatnich dwóch miesięcy nie udało się odzyskać pełnej kwoty z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Może to wynikać z postępowania upadłościowego lub niemożności przeprowadzenia egzekucji z dłużnika przebywającego za granicą. W tym drugim przypadku problemem może być brak podstawy prawnej do podjęcia działań egzekucyjnych w miejscu zamieszkania dłużnika lub niemożność ustalenia jego miejsca zamieszkania przez osobę uprawnioną. Jak można zauważyć, otrzymanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie jest procesem krótkotrwałym. Przed ich otrzymaniem, osoba uprawniona (lub jej drugi rodzic/opiekun) musi przez pewien czas radzić sobie bez dodatkowych środków na utrzymanie.