Przełomowy spadek inflacji – Polska porównywalna do Węgier

Z analizy danych za grudzień 2022 roku wynika, że Polska osiągnęła niższy wskaźnik inflacji niż Węgry. Przewiduje się, że na początku nowego roku wzrost cen zostanie dalej ograniczony.

Koszt zakupu towarów i usług pod koniec grudnia był o 6,2 procent wyższy w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku. To są końcowe statystyki opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny w poniedziałek. Początkowo, na starcie stycznia, inflacja grudniowa była szacowana na 6,1 procent. Choć ceny nadal idą w górę, tempo tego względu znacznie zwolniło w ubiegłym roku. Na przełomie roku 2022 roczny wskaźnik inflacji przekroczył 16 procent, a potem jeszcze bardziej wzrósł.

Zaobserwowany spadek był większy od prognoz sprzed roku. Kontynuacja zamrożenia cen energii i utrzymanie zerowej stawki VAT na żywność mogą przyczynić się do dalszego obniżania wskaźnika inflacji na początku bieżącego roku. Mimo to, stałe dążenie do celu inflacyjnego wyznaczonego przez NBP wydaje się być w dalszej perspektywie, szczególnie biorąc pod uwagę utrzymującą się wysoką inflację w sektorze usług. Tak swoją opinię na ten temat wyraził Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium.