Koncepcje 500 plus dla stałych małżeństw: czy wsparcie finansowe zastąpi symboliczny medal?

Obchodzące pięćdziesiątą rocznicę małżeństwa pary są często honorowane przez lokalne władze medalem. To gest, który choć pełen uznania dla trwałości ich związku, ma charakter wyłącznie symboliczny. W roku 2022 do parlamentu wpłynęła obywatelska inicjatywa której celem jest wprowadzenie świadczenia finansowego 500 plus dla długotrwałych małżeństw. Czy obecna ekipa rządząca jest skora do poparcia takiego pomysłu?

Obywatelski wniosek o wdrożenie świadczenia 500 plus dla par z długim stażem małżeńskim

W 2022 roku, para obchodząca swoje złote gody, zainicjowała petycję obywatelską. W przedłożonym dokumencie możemy przeczytać [pisownia oryginalna]: „Apelujemy do Wysokiej Izby o przyjęcie ustawy pod nazwą MAŁŻEŃSTWO +…500 – comiesięczne świadczenie, które miałoby objąć Małżeństwa o 40-, 45- i 50-letnim stażu, oraz te o jeszcze dłuższym okresie wspólnego życia. Medal ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE, który został ustanowiony w przeszłości, to piękna forma uhonorowania dotrzymywania przysięgi […], ale nie jest w stanie pomóc w momencie, gdy Jubilaci napotykają na finansowe trudności. […] Seniorzy mają znacznie większe potrzeby niż przeciętny człowiek, muszą pokrywać wydatki na leki, środki higieniczne, dietę dostosowaną do wieku i schorzeń oraz opiekunów. […] Jesteśmy przekonani, że budżet naszego kraju z pewnością udźwignie takie koszty! […] Taka forma wsparcia zdecydowanie podniesie rangę Małżeństw i będzie miała wpływ na trwałość RODZINY”.

500 plus dla małżeństw na wzór 800 plus

W omawianej petycji nie znajdziemy jednak precyzyjnego opisu jak powinno wyglądać proponowane świadczenie. Możemy jedynie domniemywać, że miałoby ono formę zbliżoną do programu wsparcia rodzin 500 plus (obecnie: 800 plus), co sugeruje, że dodatkowa kwota miałaby być wypłacana co miesiąc.