Polskie przedsiębiorstwa niechętne prowadzeniu sprzedaży w sieci?

Wygląda na to, że polskie przedsiębiorstwa nie są zainteresowane sprzedażą swoich produktów i usług w sieci. Najświeższe dane Eurostatu pokazują, że różnica między ilością firm sprzedających swoje usługi online w latach 2022 i 2023 wyniosła jedynie 0,01 punktu procentowego.

Mogłoby się wydawać, że obecnie działalność biznesowa skupia się głównie w Internecie. Niemal jedna czwarta firm z krajów Unii Europejskiej oferuje swoje usługi w sieci. Różnica między rokiem 2021 a 2022 jest niewielka, jednak jeśli spojrzymy na dane sprzed dziesięciu lat, postęp jest wyraźnie widoczny. W 2012 roku jedynie 16% firm prowadziło sprzedaż online, natomiast po dekadzie ten wskaźnik wzrósł do 23%. Polska z wynikiem na poziomie 18% wyprzedza jedynie Portugalię, Francję, Bułgarię, Luksemburg i Rumunię. Zaskakująco dobrze radzą sobie firmy z Litwy – aż 40% litewskich przedsiębiorstw prowadzi sprzedaż online.

Sprzedaż w sieci może odbywać się za pośrednictwem stron internetowych lub aplikacji mobilnych – tę formę wybiera co piąta firma. Jak podkreśla Jarosław Trzpiel, Doradca Zarządu w Editel Polska, specjalizującej się w digitalizacji komunikacji biznesowej: „Internet stał się niezbędnym kanałem sprzedaży, umożliwiając firmom osiągnięcie szerszego grona odbiorców oraz oferowanie bardziej spersonalizowanych usług i produktów”. Mimo to, technologia elektronicznej wymiany danych (EDI) jest mało znana wśród przedsiębiorców i korzysta z niej tylko 5% z nich. EDI ułatwia automatyczną wymianę dokumentów biznesowych między systemami informatycznymi różnych organizacji, co przyspiesza i usprawnia procesy takie jak zamawianie towarów, fakturowanie czy realizacja dostaw.

Internet jest dla przedsiębiorców doskonałym narzędziem do prezentowania swojej działalności. Prawie dwie trzecie organizacji z UE korzysta z mediów społecznościowych. Firmy coraz częściej korzystają także z zaawansowanych technologii sieciowych, aby podnieść swoją efektywność operacyjną i konkurencyjność na rynku. Według danych Eurostatu, prawie połowa firm w Unii Europejskiej aktywnie korzysta z chmury obliczeniowej. To rozwiązanie pozwala na elastyczne zarządzanie zasobami IT, skalowanie usług zgodnie z bieżącymi potrzebami oraz redukcję kosztów infrastruktury. Kolejnym krokiem w kierunku cyfryzacji jest wykorzystanie analityki danych, z której korzysta co trzecie przedsiębiorstwo. Dzięki analizie danych firmy mogą lepiej poznać potrzeby swoich klientów, optymalizować procesy biznesowe i przewidywać trendy rynkowe, co przekłada się na lepsze decyzje strategiczne.

W którym miejscu są polskie firmy jeśli chodzi o digitalizację? Słabo albo bardzo słabo, choć jest już lepiej niż kilka lat temu. Poprawa nastąpiła po 2017 roku. Do tego czasu tylko około 10% polskich firm oferowało swoje produkty i usługi online. Według najnowszych dostępnych danych Eurostatu obecnie ten wynik jest prawie dwukrotnie lepszy. Podobnie jak w przypadku reszty UE, najlepiej radzą sobie duże firmy – 90% z nich może pochwalić się wysokim lub bardzo wysokim stopniem digitalizacji swojej działalności. Wśród MŚP sytuacja wygląda gorzej – ponad dwie trzecie z nich ma niski lub bardzo niski poziom digitalizacji.

Główne przyczyny niższego poziomu digitalizacji wśród MŚP to ograniczone zasoby finansowe, brak dostępu do specjalistycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych do wdrożenia nowoczesnych technologii, a także obawy związane z bezpieczeństwem danych i cyberatakami. MŚP często mają trudności z zrozumieniem korzyści płynących z inwestycji w digitalizację oraz obawiają się o zwrot z takich inwestycji. Jak podkreśla Trzpiel, „Zdolność do adaptacji do cyfrowej gospodarki jest kluczowa dla przyszłej konkurencyjności i wzrostu każdej firmy. Pozostanie w tyle za cyfrową rewolucją może dla MŚP, które są rdzeniem gospodarki i potencjalnym źródłem innowacji i miejsc pracy, oznaczać utratę udziału w rynku na rzecz większych i lepiej zdigitalizowanych konkurentów”.