Konsultacje dotyczące zmian w ustawie o KSeF otwarte do 19 kwietnia 2024 roku

Ministerstwo Finansów ogłosiło rozpoczęcie procesu konsultacyjnego w sprawie planowanych zmian w ustawie regulującej obowiązkowe stosowanie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Każda osoba zainteresowana ma prawo zgłaszać swoje uwagi i opinie do dnia 19 kwietnia 2024 roku. Cały proces konsultacji jest dostępny dla szerokiego grona odbiorców.

Dzięki serii spotkań konsultacyjnych udało się zidentyfikować obszary systemu KSeF, które wymagają modyfikacji lub uproszczenia. Wszelkie sugestie zgłoszone podczas tych spotkań będą brane pod uwagę przy tworzeniu propozycji legislacyjnych, zgodnie z oczekiwaniami przedsiębiorców.

Zaplanowane zmiany w KSeF obejmują wprowadzenie obowiązku korzystania z systemu przez wszystkich podatników w jednym określonym terminie, niezależnie od tego, czy są oni czynnymi podatnikami VAT, czy też z niego zwolnieni. Ponadto planowane jest odroczenie wdrożenia pewnych rozwiązań, takich jak:

  • dodatkowe odroczenie wymogu podawania numeru KSeF przy płatnościach za e-faktury, również tych realizowanych w mechanizmie podzielonej płatności,
  • utrzymanie dodatkowego odroczenia stosowania KSeF dla faktur wystawianych z kas rejestrujących,
  • dodatkowe odroczenie zastosowania kar za niewypełnianie obowiązków wynikających z KSeF.

W okresie przejściowym planowane jest również wdrożenie tzw. trybu offline dla wszystkich podatników oraz uregulowanie kwestii faktur konsumenckich poprzez umożliwienie ich wystawiania w systemie KSeF. Wprowadzone zostaną także zmiany w zakresie podatków dochodowych, które dostosują wymogi faktury jako dowodu poniesienia kosztu uzyskania przychodu do warunków KSeF. Przewidziane są też modyfikacje umożliwiające dołączanie załączników do e-faktury w standardowych typach transakcji.

Ponadto, przed wprowadzeniem obowiązkowego e-fakturowania w KSeF, podatnicy będą mieli możliwość wygenerowania i pobrania certyfikatów wystawcy faktur, niezbędnych do generowania kodów QR. Planowane jest także zapewnienie „wykluczonym cyfrowo” podatnikom, czyli tym, dla których skala i wartość wystawianych faktur jest niewielka, możliwości wystawiania faktur w dotychczasowej formie.