Wskazówki dotyczące zgłoszeń do programu Eurogranty 2024 i możliwości dofinansowania

Rozpoczynając od 18 kwietnia, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) będą mogły ubiegać się o granty w ramach programu Eurogranty 2024. Dofinansowanie to jest przeznaczone na różne działania, które mogą przyczynić się do rozwoju tych firm. Poniższy tekst zawiera szczegółowe informacje na temat rodzajów projektów, które są brane pod uwagę, oraz procesu składania wniosków.

Głównym celem programu Eurogranty jest zwiększenie innowacyjności i ekspansji międzynarodowej polskich MŚP. Dofinansowanie jest przyznawane dla projektów, które mają na celu zwiększenie udziału przedsiębiorstw w programach Unii Europejskiej (UE), takich jak HORYZONT EUROPA, KREATYWNA EUROPA, DIGITAL „CYFROWA EUROPA”, SINGLE MARKET PROGRAMME, LIFE. Projekty mogą obejmować przygotowanie wniosku o Eurogrant, poszukiwanie partnerów do współpracy, korekcie wniosku i prezentację przed komisją oceniającą w ramach wybranego programu UE.

Zasoby te są dostępne dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w Polsce, które będą ubiegać się o dofinansowanie Eurograntu. Mogą to być firmy, które samodzielnie składają wniosek, są koordynatorem konsorcjum, liderem work package, członkiem konsorcjum lub partnerem.

Dofinansowanie może być wykorzystane na różne cele, takie jak przygotowanie wniosku o Eurogrant, poszukiwanie potencjalnych partnerów do współpracy – zarówno w kraju, jak i za granicą, ewentualne poprawki wniosku oraz jego prezentowanie przed komisją oceny projektów. Może to obejmować także opracowanie specjalistycznych analiz.

Okres składania wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 18 kwietnia 2024 roku i trwa aż do 17 kwietnia 2025 roku. W ostatnim dniu naboru wnioski mogą być składane do godziny 16:00.