Planowane wprowadzenie drugiego etapu podwyżek emerytur i rent – prezentacja projektu ustawy

Donald Tusk, w swoich obietnicach wyborczych, zasugerował możliwość dodatkowej waloryzacji emerytur. To oznaczałoby, że emeryci mogliby korzystać z podwyżek dwa razy do roku. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało w tym celu projekt ustawy.

Projekt zmiany ustawy dotyczącej emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a także niektórych innych ustaw, został przekierowany do konsultacji. Zmienione przepisy proponują kolejną waloryzację w sytuacji, gdy wzrost cen towarów i usług dla konsumentów w pierwszym półroczu danego roku przewyższy 5 proc.

W ten sposób realizowana jest zapowiedź premiera Donalda Tuska z 12 grudnia 2023 r., która dotyczyła wprowadzenia takich rozwiązań, które umożliwią drugą waloryzację emerytur i rent w ciągu roku, jeśli inflacja przekroczy 5 proc.

Waloryzacja emerytur i rent odbywa się raz do roku, począwszy od 1 marca. Proponowane zmiany, poza obowiązującymi przepisami dotyczącymi rocznej waloryzacji emerytur i rent, wprowadzają dodatkową waloryzację od 1 września. Ma ona na celu złagodzenie skutków narastającej inflacji oraz zapewnienie finansowej stabilności emerytom i rencistom w okresach wysokiej inflacji.

Proponuje się, że druga waloryzacja będzie przeprowadzana od 1 września, jeśli wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu danego roku przekroczy 105 proc. Prognozowany wskaźnik waloryzacji od 1 marca 2024 r. wynosi 112,3 proc., a hipotetyczny wskaźnik dodatkowej waloryzacji osiąga poziom 106 proc. Skutki dodatkowej waloryzacji w 2024 r. obejmują ostatnie cztery miesiące 2024 r. oraz dwa pierwsze miesiące 2025 r.

Dodatkowa waloryzacja przeprowadzona we wrześniu nie wpłynie na kwotę tzw. 13. emerytury – dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów. Może jednak wpłynąć na wysokość kolejnej, tzw. 14. emerytury, jeśli Rada Ministrów ustali jako miesiąc wypłaty tzw. 14. emerytury termin po wrześniu danego roku (od października do grudnia).

Projekt ustawy zostanie poddany 21-dniowym konsultacjom publicznym, z uwagi na potrzebę dostosowania systemów informatycznych ZUS i innych instytucji rentowych do przeprowadzenia dodatkowej waloryzacji. Zakłada się, że nowe prawo wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.