Niepokój w Szwecji związany z podejrzanym statkiem wspierającym "flotę cieni"

Reportaż szwedzkiego nadawcy publicznego, SVT, ujawnia niepokojącą sytuację dotyczącą statku Zircone, który od kilku miesięcy cumuje w pobliżu Gottlandii. Ta tajemnicza jednostka odpoczywa blisko granicy terytorialnej Szwecji, co budzi obawy miejscowych służb. Wydaje się, że statek sam nie zmienia swojej pozycji, ale regularnie przyjmują go inne jednostki.

Śledztwo dziennikarskie wykazało, że Zircone to tak zwana bunkierka – mały statek dostarczający paliwo innym jednostkom. Jest zarejestrowany na Cyprze, choć własnością jest łotewskiej firmy Fastbunkering i operuje załogą rosyjską. Główna hipoteza sugeruje, że Zircone jest odpowiedzialny za tankowanie rosyjskich jednostek przemieszczających się po Morzu Bałtyckim. Takie statki są często określane jako „flota cieni”.

„Flota cieni” to starzejące się rosyjskie jednostki morskie, które są często w złym stanie technicznym i czasami nawet nie posiadają ubezpieczenia. Stan ten budzi uzasadnione obawy Szwedów o potencjalne zagrożenie dla środowiska naturalnego w okolicach Gottlandii. Wg doniesień medialnych, „flota cieni” dostarcza Rosji sposobu na obejście wprowadzonych przeciwko niej sankcji.

SVT dokonała analizy ruchu statków w pobliżu Zircone. 24 marca, w nocy, do jednostki podpłynął i zacumował tankowiec z rosyjskiego portu bałtyckiego Primorsk. Pomiędzy obiema jednostkami rozciągnięto węże do tankowania. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy zaobserwowano 56 takich operacji. Dane te są publicznie dostępne z źródeł monitorujących ruchy statków. Większość, czyli łącznie 52 tankowania, dotyczyła statków zmierzających do lub z Rosji.

Łotewska firma Fastbunkering, będąca właścicielem Zircone, jest uznanym dostawcą paliwa dla statków. Według informacji mediów branżowych, firma ta wybrała drogę różniącą się od konkurencji – nie odmawia obsługi statków handlujących rosyjską ropą – donosi szwedzki nadawca.