Ireneusz Fąfara powołany na stanowisko prezesa Orlenu przez Radę Nadzorczą

Kierownictwo koncernu Orlen ma nowego lidera. Ireneusz Fąfara został oficjalnie mianowany na stanowisko prezesa tej spółki. Premier Donald Tusk zapowiedział w ostatni wtorek, że decyzja w tej sprawie zostanie ogłoszona niebawem. Spółka jednocześnie informuje o wyborze pierwszego zastępcy prezydenta koncernu.

Decyzję o nominacji Fąfary na stanowisko prezesa Orlenu podjęła Rada Nadzorcza firmy. Zostanie on na tym stanowisku przez okres kadencji, który zakończy się dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, podczas którego będzie zatwierdzane sprawozdanie finansowe firmy za rok 2025 – informuje komunikat wydany przez spółkę.

Rada Nadzorcza spółki podjęła także decyzję o powierzeniu obowiązków wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych oraz funkcji pierwszego zastępcy prezydenta zarządu Witoldowi Literackiemu. Literacki został mianowany do składu zarządu spółki przez ministra aktywów państwowych i objął swoje obowiązki z dniem 11 kwietnia 2024 roku. Jednocześnie Rada Nadzorcza zdecydowała o zakończeniu delegowania Ireneusza Sitarskiego, członka rady nadzorczej, do czasowego wykonywania obowiązków członka zarządu spółki.

Fąfara posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu firmy Orlen, którą kierował na Litwie w latach 2010-2018. Przed tym przez dwa lata był prezesem Banku Gospodarstwa Krajowego. Obecnie pracuje w sektorze medycznym, gdzie zarządza firmą 4Cell Therapies.

Daniel Obajtek został odwołany ze stanowiska prezesa Orlenu 1 lutego, a począwszy od 6 lutego pełniącym obowiązki prezesa był Witold Literacki. Nowa Rada Nadzorcza koncernu ogłosiła konkurs na stanowiska: prezesa, wiceprezesów i członków zarządu 14 lutego.

Na początku marca koncern poinformował, że na dziewięć dostępnych stanowisk członków zarządu wpłynęło aż 260 aplikacji. Wszystkie zostały poddane dokładnej ocenie przez Komitet Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej spółki.