Paliwo z oleju spożywczego receptą na kryzysy cenowe?

Sposób na kryzysy paliwowe?

Kryzysy paliwowe nie są niczym nowym, można powiedzieć, że zdarzają się niemal cyklicznie. Ropa naftowa często staje się „przedmiotem” polityki, nie tylko w wymiarze gospodarczym. Jak aktualnie możemy się przekonać – zarówno ropa, jak i gaz mogą się stać jednym z kluczowych „narzędzi” prowadzenia działań opresyjnych wobec różnych krajów.

Niezależność energetyczna, w tym paliwowa, jest niezbędnym warunkiem suwerenności państwowej. Stworzenie stabilnego fundamentu dla funkcjonowania każdej współczesnej gospodarki na racjonalnych zasadach, czyli m.in. na zdywersyfikowanych dostawach paliwa czy gazu, jest wręcz niezbędne, jeśli chce się być podmiotem na arenie międzynarodowej.

Czy w związku z licznymi kryzysami paliwowymi wywołanymi czynnikami natury gospodarczej i politycznej, można realnie uniezależnić się lub zmniejszyć zależność od zasobów ropy naftowej?

Rozsądną i ekologiczną alternatywą mogą być paliwa pozyskiwane z innych substancji, np. z oleju jadalnego.

Nowoczesne paliwo z… oleju spożywczego

Jakiś czas temu w Polsce było głośno o możliwości wyprodukowania paliwa samochodowego z rzepaku. Pierwsze próby były udane i nie do końca wiadomo, dlaczego nie było ich kontynuacji na szeroką skalę.

Czy takie paliwo już wtedy stanowiło realną alternatywę dla tradycyjnego? To pytanie pozostanie bez odpowiedzi. Wiemy jednak na pewno, że w XXI wieku paliwo pozyskiwane z nowych źródeł cieszy się zdecydowanie większym zainteresowaniem, co przekłada się również na środki kierowane na tego typu badania i inwestycje.

Efektem takich inicjatyw jest stworzenie paliwa lotniczego ze zużytego oleju spożywczego. Co prawda udane próby korzystania z takiego paliwa miały już miejsce w przypadku mniejszych samolotów, ale niedawno doszło do przełomowego lotu.

W historyczną trasę „na” takim właśnie paliwie wyruszył samolot pasażerski – największy w tej kategorii – Airbus A380. Czy w związku z tym możemy mówić o przełomie, w obliczu tego, że lot udał się i nie odnotowano żadnych problemów w związku z użyciem takiego właśnie paliwa?

Na pewno jest to krok milowy we wdrożeniu masowej produkcji ekologicznego paliwa i symboliczny sukces, który może stanowić istotny asumpt do wprowadzenia go w szerszym zakresie na rynku usług lotniczych.