Niekorzystne zmiany na rynku TFI

Mniejsza aktywność inwestorów

Inflacja jest szczególnie niekorzystna dla osób posiadających oszczędności i próbujących skutecznie pomnażać swój kapitał.

Niezależnie od tego, czy decydujemy się na strategię mniej, czy też bardziej bezpieczną – nie zawsze uda się nam uniezależnić od czynników zewnętrznych, makroekonomicznych, które mają bezpośredni albo pośredni wpływ na to, co dzieje się z wolnym kapitałem przeznaczonym na inwestycje.

Jedną z chętniej wybieranych opcji przez osoby, które nie obawiają się ryzyka, ale jednocześnie zainteresowane są możliwościami elastycznego reagowania na zachodzące w otoczeniu gospodarczym i finansowym zmiany, są fundusze inwestycyjne.

Jak obecnie przedstawia się sytuacja na rynku TFI? Jak nietrudno się domyślić – również ten rynek nie jest odporny na wiele czynników determinujących procesy zachodzące w gospodarce i w świecie finansów.

To przede wszystkim inflacja, niekorzystne zmiany na rynku obligacji oraz wojna na Ukrainie – wszystkie te „czynniki” wzmagają chaos gospodarczy, współtworząc niepewną sytuację w wielu branżach.

Najsłabsze wyniki od lat

Chaos i brak pewności co do określenia perspektywy czasowej dla wystąpienia pozytywnych zmian – nie są zachętą do inwestowania, co widać w statystykach coraz wyraźniej.

Niekorzystne zmiany na rynku funduszy inwestycyjnych są zauważalne od co najmniej kilku miesięcy. Od tego czasu sytuacja, w związku z wybuchem wojny na Ukrainie, pogorszyła się. Widać to po „odpływającym” z TFI kapitale.

Zmniejsza się nie tylko pula środków, którymi towarzystwa zarządzają, ale również liczba uczestników TFI.

Według różnych statystyk marzec 2022 r. był jednym z najgorszych miesięcy w funduszach inwestycyjnych od początku działalności TFI w Polsce. Wartość aktywów tylko w tym miesiącu zmniejszyła się o kilka miliardów złotych. W ciągu kilku ostatnich miesięcy ubyło już kilkadziesiąt miliardów złotych.

Bessa na rynku obligacji wpłynęła niekorzystnie na fundusze w nie inwestujące. Dziś można zauważyć większe zainteresowanie jednoczesnym inwestowaniem w fundusze oferujące strategię bezpieczniejszą i w fundusze bazujące na akcjach, czyli realizujące ryzykowną politykę, natomiast inwestowane w same fundusze papierów dłużnych cieszy się zdecydowanie mniejszym zainteresowaniem niż np. rok temu.

Relatywnie dobre wyniki odnotowują również fundusze związane z PPK. Na czym polegają Pracownicze Plany Kapitałowe – przeczytasz na Emeryt.pl.