Możliwość rezygnacji z liniowego PIT i wspólne rozliczenie z dzieckiem

Niekiedy jest możliwość rezygnacji z opodatkowania w formie liniowej PIT oraz dokonania wspólnego rozliczenia z dzieckiem. Wybór metody opodatkowania jest bezpośrednio powiązany z generowaniem przychodu. W sytuacji, gdy podatnik nie osiągnął żadnego przychodu w ciągu roku, ma prawo złożyć informację o zmianie formy opodatkowania aż do momentu przesłania rocznego zeznania podatkowego – taką decyzję podjął Naczelny Sąd Administracyjny (NSA).

Jest to istotna wiadomość szczególnie dla osób, które planują wycofać się z opodatkowania liniowego PIT, aby skorzystać z pewnych korzyści, które są niedostępne w tym typie opodatkowania. Do tych korzyści należą ulga dla osób samotnie wychowujących dzieci, czy możliwość wspólnego rozliczenia podatkowego z małżonkiem.

Kwestia ta dotyczyła jednej z podatniczek, która prowadziła działalność gospodarczą na własną rękę i przed rokiem 2017 rozliczała się za pomocą liniowego PIT. W 2017 roku zawiesiła swoją działalność i przez kolejne lata nie generowała żadnych przychodów z tego tytułu. W trakcie tego okresu doszło do jej rozwodu, a obecnie samotnie wychowuje małoletnie dziecko.