Stwierdzenie Krajowej Informacji Skarbowej: Sprzedaż miejsc parkingowych zwolniona z VAT

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że transakcje sprzedaży miejsc parkingowych dokonywane przez podatnika są zwolnione z obowiązku zapłaty podatku VAT.

Mężczyzna, który wystąpił z pytaniem do KIS, w 2022 roku nabył wspólnie z żoną 12 miejsc parkingowych w garażu od dewelopera za korzystną cenę. Celem tego przedsięwzięcia było zapewnienie bezpieczeństwa finansowego ich synom na przyszłość. Miejsca te były wynajmowane, gdzie co miesiąc odprowadzano podatek ryczałtowy. W roku następnym, dwie z tych pozycji zostały sprzedane deweloperowi a jedno miejsce trafiło na sprzedaż w celu pokrycia kosztów remontu domu. Wnioskodawca bierze również pod uwagę możliwość dalszej odsprzedaży miejsca postojowego w przyszłości, wszystko zależy od sytuacji finansowej. Pomimo faktur VAT za zakup miejsc, mężczyzna i jego żona nie skorzystali z prawa do odliczenia VAT.

Podatnik zwrócił się do KIS pytanie o to, czy powinien zapłacić podatek VAT za sprzedaż kilku miejsc parkingowych. Jego zdaniem nie powinien być zobowiązany do naliczania i odprowadzania podatku VAT z tej transakcji.

Według interpretacji KIS, podatnik mógł skorzystać ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży miejsc parkingowych. Urząd podatkowy stwierdził, że mimo braku formalnej rejestracji działalności gospodarczej, działalność wnioskodawcy spełniała kryteria takiej działalności zgodnie z ustawą o VAT. Mężczyzna, świadcząc usługi wynajmu i zarządzania nieruchomościami w sposób ciągły i zarobkowy, musiał przestrzegać regulacji VAT. KIS zauważyła, że według ustawy, działalność gospodarcza obejmuje nie tylko produkcję, handel czy usługi, ale także wykorzystanie towarów lub wartości niematerialnych i prawnych do celów zarobkowych. W przypadku wnioskodawcy, komercyjne udostępnianie miejsc parkingowych podlegało definicji świadczenia usług.

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, sprzedaż budynków, budowli lub ich części nie jest objęta opodatkowaniem VAT, jeśli podmiot dokonujący dostawy nie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a także nie ponosił kosztów na usprawnienie tych obiektów (lub jeśli te koszty były poniesione, to były one niższe niż 30% wartości początkowej). W przypadku wnioskodawcy, miejsca parkingowe zostały zakupione jako inwestycja i zabezpieczenie przyszłości, a nie jako obiekt handlu. Dodatkowo, KIS stwierdziła, że nie dokonano ulepszeń miejsc parkingowych, które uprawniały do odliczenia VAT.