Dodatkowa emerytura w 2024 roku: kto otrzyma, a kto zostanie pominięty?

Wiosną przyszłego roku, dokładnie w kwietniu 2024, Polacy oczekują tzw. trzynastej emerytury. Wielu zastanawia się, komu przysługuje to dodatkowe świadczenie i jakie będzie jego wysokość. Istnieją jednak też osoby, które nie będą uprawnione do otrzymania tego wsparcia finansowego – kto do nich należy?

Nie jest to nowe zjawisko – dodatkowe świadczenia emerytalne są przyznawane od 2019 roku. Na początku miały one charakter jednorazowy, ale obecnie przyznawane są corocznie. W roku 2024 wynagrodzenie to będzie podlegało waloryzacji na poziomie 112,12 procent. To oznacza, że minimalna emerytura wzrośnie od 1 marca tegoż roku do kwoty 1780,96 złotych i zostanie wypłacona w kwietniu.

Patrząc na uregulowania prawne dotyczące trzynastej emerytury, zgodnie z ustawą z 9 stycznia 2020 roku o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, większość osób pobierających emeryturę ma prawo do tego dodatku. Są jednak pewne wyjątki. Zgodnie z prawem, osoby, które na dzień 31 marca 2024 roku będą mieć zawieszone świadczenia z powodu przekroczenia określonych limitów dochodowych, nie otrzymają dodatkowej emerytury.

W kolejnym roku krytyczny pułap dochodów został ustalony na 9 353,50 zł brutto. Jest to kwota, której nie mogą przekraczać osoby dorabiające do emerytur, a przede wszystkim emeryci pracujący przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego – 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Natomiast osoby starsze, które już osiągnęły ten wiek, mogą zarabiać bez żadnych ograniczeń.