Dzieci rolników otrzymają dofinansowanie 1200,01 zł na letni wypoczynek. Rodzice będą musieli dopłacić 800 zł lub 1900 zł

Subsydium w kwocie 1200 zł dedykowane jest do finansowania letniego wypoczynku dla dzieci. Należy jednak pamiętać, że beneficjentami tych środków są przede wszystkim dzieci rolników i członkowie ich rodzin, ponieważ pochodzą one z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Letnie wyjazdy są finansowane przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników i każda osoba biorąca udział w takim wyjeździe może liczyć na dofinansowanie w wysokości 1200,00 zł. W planie jest dziewięciodniowy turnus (licząc 8 noclegów), a koszt jaki będzie musiał ponieść każdy rodzic to 800,00 zł dla dzieci korzystających z dofinansowania FS oraz 1900,00 zł dla dzieci, które nie korzystają z takiego wsparcia.

Fundacja „Szansa dla Gmin”, która pełni rolę pośrednika w dystrybucji środków finansowych w wysokości 1200 zł, ogłosiła nabór dzieci i młodzieży na letni wypoczynek w roku 2024. Turnusy wyjazdowe mają na celu promowanie zdrowia i profilaktykę zdrowotną, a skierowane są do dzieci rolników, które są objęte rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego i są poniżej 16. roku życia.

Podobnie jak poprzednio, letni wypoczynek jest sfinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników i każdy uczestnik otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 1200,00 zł. Turnus kolonii będzie trwał 9 dni (8 noclegów) i rodzice będą musieli dopłacić 800,00 zł dla dzieci korzystających z dofinansowania FS oraz 1900,00 zł dla dzieci nieobjętych tym wsparciem.