Decydujemy o przyszłości: Parytet płci jako kluczowy czynnik rozwoju sektora technologicznego

Rozwój nowych technologii i cyfryzacja, które mają nieoceniony wpływ na nasze codzienne życie, wymagają od naszych liderów nowych umiejętności i wiedzy technicznej. Statystyki pokazują jednak, że tylko 22% wszystkich stanowisk technologicznych w europejskich firmach jest obsadzone przez kobiety (dane McKinsey i Eightfold Talent Intelligence). Jest to dość zaskakujące, biorąc pod uwagę, że technologia jest siłą napędową większości innowacji i postępu gospodarczego na całym świecie.

Parytet płci jest niezwykle ważny dla rozwoju gospodarczego. Badania wykazały, że kraje, które marginalizują kobiety i ograniczają ich udział w różnych sektorach gospodarki poprzez stereotypy czy różnice w wynagrodzeniach, osiągają niższy poziom produktywności. Huawei, globalny lider rynku technologicznego, zdaje sobie sprawę z tego problemu i aktywnie promuje równość płci w sektorze technologii cyfrowych. Firma realizuje cykliczne programy mentoringowe dla studentek, jak na przykład „School for Female Leadership in the Digital Age”, oraz prowadzi projekty edukacyjne dla młodszych dziewczyn, takie jak „Kosmos i malina”. W Polsce, Huawei od 20 lat wspiera edukację i rozwój cyfrowy, pomagając zwiększyć zainteresowanie i udział kobiet w sektorze STEM.

Era kobiecego liderowania w technologiach

Mimo tych działań, jest jeszcze wiele do zrobienia. Analiza McKinsey przewiduje, że do 2027 roku w Unii Europejskiej może wystąpić brak od 1,4 mln do 3,9 mln pracowników sektora nowych technologii. Jeśli jednak udział kobiet w tym sektorze wzrośnie do około 45% (co oznaczałoby dodatkowe 3,9 mln pracowników), europejski PKB mógłby wzrosnąć nawet o 600 mld euro. Dodatkowo, zwiększenie liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych przynosi korzyści zarówno makroekonomiczne, jak i poprawia wyniki firm. Badania McKinsey pokazują, że style zarządzania częściej stosowane przez kobiety sprzyjają lepszemu poczuciu odpowiedzialności pracowników i tworzeniu przyjaznego środowiska pracy.

Kobiety dla cyfrowej przyszłości Europy

Dla równości płci w gospodarce kluczowy jest ekosystem wspierający aktywizację zawodową kobiet oraz ich obecność na wszystkich szczeblach zarządzania. W 2019 roku Huawei uruchomił program „School for Female Leadership in the Digital Age”, który jest częścią stałego zaangażowania firmy w integrację cyfrową. Program skierowany jest do młodych kobiet z krajów Unii Europejskiej, Bałkanów i Ukrainy, które są zainteresowane rozwojem w branży nowych technologii. Uczestniczki mają możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności pod okiem ekspertów i mentorów.

Czwarta edycja tego programu odbyła się w Walencji, przyciągając rekordową liczbę 9000 kandydatek z całej Europy. Wśród nich znalazły się studentki różnych kierunków – od biotechnologii po nauki humanistyczne. Każda z uczestniczek została wybrana przez niezależne jury i otrzymała pełne stypendium Huawei na udział w programie. Dzięki temu miały szansę pogłębić swoją wiedzę na temat kluczowych zagadnień związanych z nowymi technologiami, takimi jak sztuczna inteligencja, sieci 5G, rozwiązania IoT i transformacja cyfrowa.