2025 – Czy kontrowersyjna podwyżka składek ZUS o 150 złotych wywoła niezadowolenie przedsiębiorców?

W roku 2025 przewiduje się wzrost składek na Zakład Ubezpieczeń Społecznych o sumę 150 złotych. W efekcie tego, kwota, którą opłacają osoby prowadzące działalność gospodarczą, nie wynosić będzie już 2000 złotych miesięcznie, ale spadnie do poziomu 1750 złotych. Tę kwotę trzeba jednak zwiększyć o obowiązkową składkę zdrowotną.

Proces obliczania składek dla przedsiębiorców odbywa się na podstawie wartości stanowiącej 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Właśnie ta wartość była brana pod uwagę podczas tworzenia ustawy budżetowej na nadchodzący rok. Dlatego już teraz można przewidzieć, że w 2025 roku stawka składki na ZUS ulegnie zwiększeniu o dokładnie 154,42 złotych. To oznacza, że miesięczny koszt opłacenia składki wyniesie 1754,74 złote – bez uwzględnienia ulg i obowiązkowej składki zdrowotnej.