Decyzja Trybunału Konstytucyjnego może wpłynąć na emerytury tysięcy Polaków

4 czerwca 2024 roku, o godzinie 10:30, ważny werdykt został wydany przez Trybunał Konstytucyjny. Decyzja ta dotyczyła problemu związanego ze zmniejszeniem emerytur około 150 000 osób, które skorzystały z wcześniejszego przejścia na emeryturę. TK orzekł, że przepis ustawy o emeryturach i rentach, który doprowadził do tego stanu rzeczy, jest sprzeczny z Konstytucją.

Kwestia objęła swoim zasięgiem blisko 150 tysięcy emerytów w naszym kraju. Dotyczyła obniżenia świadczeń emerytalnych dla tych, którzy zdecydowali się na wcześniejsze przejście na emeryturę. Trybunał uznał za niekonstytucyjny artykuł ustawy o emeryturach i rentach, który spowodował tę sytuację.

Początek sprawy to skarga Tadeusza Kopcia, seniora, który zdecydował się zaskarżyć przepis prawny prowadzący do obniżenia jego świadczenia emerytalnego po wcześniejszym przejściu na emeryturę. Pomimo że sprawa dotyczyła jednej osoby, jej wynik ma znaczenie dla tysięcy innych emerytów.

Sędzia Krystyna Pawłowicz, przewodnicząca składowi orzekającemu, podała treść werdyktu: „Trybunał Konstytucyjny (…) orzeka, że artykuł 25 ustęp 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (…) w zakresie, w jakim dotyczy osób, które przed 1 stycznia 2013 r. nabyły prawo do emerytury na podstawie art. 32 ustawy, jest niezgodny z artykułem 67 ust. 1 w związku z artykułem 2 Konstytucji RP”. Sędzia Pawłowicz dodała, że decyzja zapadła większością głosów.

Scenariusz skargi Tadeusza Kopcia dotyczył sytuacji, w której jego świadczenie z ZUS zostało obniżone o sumę wcześniej otrzymaną jako wcześniejszą emeryturę. Przypadek tego seniora może wpłynąć na świadczenia innych osób w podobnej sytuacji – około 150 tysięcy emerytów, w tym kobiety urodzone w latach 1949-1959 oraz mężczyźni urodzeni w latach 1949-1954. Wszystko to dotyczy osób, które odeszły na wcześniejszą emeryturę przed 2013 rokiem, zasługujących na emeryturę docelową po 2012 roku.

Ważne jest dostrzeżenie, że podobny problem dotyczył również osób urodzonych w 1953 roku. W roku 2019 Trybunał Konstytucyjny uznał przepisy umożliwiające obniżenie ich świadczeń za niekonstytucyjne.