Zmiany w wymogach dochodowych dla dodatku mieszkaniowego w 2024 roku

W 2024 roku, dodatek mieszkaniowy, który jest wsparciem finansowym dla osób zmagających się z trudnościami materialnymi, będzie dostępny dla szerszego grona odbiorców. To świadczenie pomaga pokryć koszty związane z utrzymaniem domu, takie jak opłaty za energię elektryczną czy czynsz. Aby jednak skorzystać z tej formy wsparcia, należy spełnić określone kryteria, w tym przede wszystkim kryterium dochodowe. Planowane są zmiany, które wejdą w życie już w lutym 2024 roku, podnoszące limit dochodowy, dzięki czemu więcej osób będzie mogło ubiegać się o te środki.

Dodatek mieszkaniowy to forma wsparcia finansowego, którego celem jest pomoc w pokrywaniu codziennych wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania lub domu. Jest on przyznawany przez lokalne samorządy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, nie będącym w stanie samodzielnie pokrywać bieżących wydatków na mieszkanie. Można go uzyskać przede wszystkim w sytuacji zamieszkiwania jednego lokalu mieszkaniowego lub posiadania mieszkania w takim lokalu.

Wysokość dodatku mieszkaniowego jest ustalana indywidualnie, w zależności od konkretnej sytuacji finansowej danego gospodarstwa domowego. Decyzję o wysokości świadczenia podejmuje urzędnik. Maksymalnie dodatek może pokryć do 70% kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości. Warto dodać, że dodatek mieszkaniowy jest zwolniony z opodatkowania.