Możliwość kontroli Poczty Polskiej dotyczącej abonamentu RTV – kluczowy termin 25 stycznia

Abonament RTV, mimo iż nie jest wygórowany, to jednak nie jest opłacany ochoczo przez wielu obywateli. Sporo osób próbuje go uniknąć, mimo że kontrole z tym związane są rzadkością. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że Poczta Polska ma prawo do przeprowadzania takich kontroli. Co więcej, w pewnych sytuacjach możliwe jest uzyskanie zniżki na abonament RTV do nawet 10 proc.

Kluczowym terminem jest 25 stycznia 2024 roku – jeśli obowiązani do płacenia abonamentu RTV uiścić go za cały rok z góry do tego dnia, będą mogli skorzystać z 10-procentowej zniżki. Dodatkowe rabaty otrzymają także osoby, które uiściły abonament za dwa miesiące z góry (3 proc. zniżki), opłacają go co kwartał (4 proc. zniżki) lub co pół roku (5 proc. zniżki).

Stawki abonamentu RTV na rok 2024 zostały ustalone przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Miesięczne opłaty wynoszą: 8,70 zł za radioodbiornik oraz 27,30 zł za odbiornik telewizyjny lub telewizyjno-radiowy. Abonament RTV to opłata za korzystanie z radia i telewizji, a zebrane fundusze mają służyć realizacji misji publicznej tych mediów.

Jednak nie wszyscy muszą uiścić abonament RTV. Zgodnie z informacjami na stronie Poczty Polskiej, zwolnione są między innymi: osoby z I grupą inwalidztwa, osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby całkowicie niezdolne do pracy (także rolniczej), niesłyszące i niewidome, emeryci po 60. roku życia, bezrobotni, osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub rentę socjalną oraz osoby, które ukończyły 75. rok życia.