Złoty przeżywa największą przecenę względem euro od października 2023 r.

W najbliższym tygodniu okaże się jaka decyzję podjęła Rada Polityki Pieniężnej w kwestii stóp procentowych. Wśród analityków panuje konsensus, że główna stopa procentowa pozostanie na poziomie 5,75 proc. W ciągu najbliższych pół roku istnieje możliwość jednego, niewielkiego cięcia o 0,25 punktu procentowego. Większe obniżki rzędu 1 punktu procentowego są natomiast spodziewane dopiero w kolejnym roku, co wynika z analizy notowań stawek FRA. Biorąc pod uwagę brak zmian stóp w Polsce oraz prognozy dalszego spadku inflacji do marca, teoretycznie sprzyja to utrzymaniu kursu złotego na obecnym poziomie. Możliwe jest nawet jego umocnienie i przebicie ostatnich minimów.