Ulga podatkowa na usługi internetowe w latach 2023/2024 – jak z niej skorzystać i kto ma do niej prawo?

Internet stał się istotnym elementem codziennego życia większości obywateli Polski, służąc zarówno do celów rekreacyjnych, jak i zawodowych. Przyglądając się temu trendowi, organy podatkowe w Polsce wprowadziły ulgę, dzięki której podatnicy mogą odliczyć część wydatków na usługi internetowe od swojego dochodu podlegającego opodatkowaniu. Kto zatem ma prawo do tej ulgi w 2024 roku, i jak można z niej skorzystać?

Przede wszystkim, ulga na internet przysługuje tym płatnikom podatku, którzy posiadają umowę z dostawcą usług internetowych i regularnie pokrywają koszty tych usług. Niemniej jednak, nie wszyscy spełniający te kryteria mogą skorzystać z tej ulgi – istnieją pewne warunki, które muszą zostać spełnione.

Kluczowym warunkiem jest faktyczne rozliczenie podatku dochodowego za pomocą odpowiednich formularzy PIT: PIT-28, PIT-36, oraz PIT-37, przy zastrzeżeniu, że poniesione koszty nie były wcześniej zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Ponadto, prawo do ulgi przysługuje tym, którzy korzystają z niej po raz pierwszy lub korzystali z niej w roku poprzedzającym rozliczenie. Jednak możliwość odliczenia jest ograniczona do dwóch lat z rzędu, co oznacza, że podatnik nie może odliczyć wydatków na internet, jeżeli skorzystał z ulgi w jednym roku, a w kolejnym nie.

W 2024 roku maksymalna kwota, którą można odliczyć od podstawy opodatkowania to 760 zł dla każdego podatnika indywidualnego. Jest to stała suma, która nie zależy od rzeczywistych wydatków, o ile te nie przekraczają podanej sumy. Dla małżeństw rozliczających się razem, ta kwota może zostać podwojona do 1520 zł, pod warunkiem, że na fakturach są widoczne dane obu małżonków.

Podatnik decydujący się na skorzystanie z ulgi musi posiadać dokumenty potwierdzające poniesione wydatki na usługi internetowe, takie jak faktury lub rachunki. Na tych dokumentach muszą znajdować się dane podatnika oraz dokładna kwota wydatków. Ponadto, faktury muszą być wystawione na osobę, która zawarła umowę z dostawcą internetu i planuje złożyć wniosek o ulgę.