Warunki otrzymania podwyższonego dodatku osłonowego w 2024 – co powinno się wiedzieć?

Pomoc finansowa w postaci dodatku osłonowego w roku 2024 może okazać się nieocenioną ulgą dla osób, które zmagają się z rosnącymi kosztami utrzymania, zwłaszcza ze względu na rosnące ceny energii elektrycznej, gazu i żywności. Te koszty mogą stanowić znaczne obciążenie dla budżetu, zwłaszcza dla osób o niskich dochodach. Dlatego właśnie od początku 2024 roku istnieje możliwość aplikowania o takie wsparcie.

Dodatek osłonowy jest formą pomocy finansowej mającej na celu złagodzenie skutków wzrostu cen energii, gazu i żywności w roku 2024. Jest to bezzwrotne wsparcie, które mogą uzyskać te gospodarstwa domowe, które głównie korzystają z paliw węglowych lub pochodnych jako źródła energetycznego. Warto jednak dodać, że wysokość tego świadczenia zależy od takiego źródła zasilania.

Dodatek osłonowy w roku 2024 może wynieść nawet do 822,25 złotych. Jego wielkość jest zróżnicowana i zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym, przy czym maksymalne świadczenie przysługuje gospodarstwom zamieszkującym co najmniej sześć osób. Istnieje również możliwość otrzymania podwyższonego dodatku osłonowego, jeśli gospodarstwo domowe korzysta z węgla jako głównego źródła ciepła lub w sytuacji mieszkańców bloków, gdzie kotłownia używa węgla.

Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku osłonowego jest spełnienie kryterium dochodowego. W 2024 roku limit dochodowy wynosi do 1500 złotych miesięcznie na osobę w wieloosobowym gospodarstwie domowym oraz do 2100 złotych miesięcznie dla osób samotnie gospodarujących.