Tani bilet miesięczny receptą na kryzys?

Mobilność szansą na poprawę gospodarki

Aktywne podejście do miejsca zamieszkania charakteryzuje od lat społeczeństwo amerykańskie. Ta cecha przez niektórych poczytywana była za jeden z sukcesów tamtejszego życia gospodarczego i społecznego.

Nie zawsze ma to przełożenie na inne kraje i społeczeństwa. Również w Polsce po zmianie ustroju promowano takie aktywne podejście do podejmowania pracy i co się z tym wiąże, a właściwie wiązało – ze zmianą miejsca zamieszkania.

W czasach rozwoju technologii internetowych ta cecha ma nieco mniejsze znaczenie, ale tylko w tych zawodach, w których możliwe jest wprowadzenie zdalnego tryby pracy.

Wciąż jednak wiele czynności nie może być wykonywanych w ten sposób. W warunkach coraz mniejszej stabilizacji systemu gospodarczego i nawarstwiających się problemów, zarówno ekonomicznych, jak i społecznych niekiedy warto wprowadzać rozwiązania, które promują określone zachowania większych grup społecznych.

Z takiego założenia wyszły zapewne władze Niemiec, które w czerwcu 2022 r. wprowadziły specjalny, ulgowy bilet miesięczny, którego koszt jest niewielki i wynosi zaledwie 9 euro.

Efektywny sposób na walkę z inflacją i jej skutkami?

Bilet obowiązuje na przejazdy różnymi środkami transportu publicznego i ma na celu walkę z coraz wyższymi kosztami życia, ale również zachęcenie do większej mobilności i rezygnacji z podróży samochodami.

Tę szczególną usługę wprowadzono 1 czerwca, minęło już ponad dwa tygodnie, w związku z tym można się już zapoznać z pierwszymi opiniami na temat tego wyjątkowego programu.

Jak można się było spodziewać – zdania są podzielone. Z jednej strony rezygnacja z masowego ruchu samochodowego jednocześnie zmniejsza emisję spalin i redukuje zapotrzebowanie na benzynę, która jak wiadomo, jest jednym z najbardziej „problematycznych” produktów, z którym muszą sobie w obecnej sytuacji radzić państwa.

Z drugiej strony – już pojawiają się głosy krytyczne, które zauważają np. zdecydowany spadek jakości oferowanych przez przewoźników usług. Pojazdy, czy to pociągi, czy metro, czy autobusy, są przepełnione, poza tym bywa, że odnotowują poważne opóźnienia. Zdarzają się też odwołania kursów, co dodatkowo wzmaga w wielu ludziach poczucie braku stabilności w życiu codziennym, a być może nawet postępującego chaosu.