Prognozy IPAG na lata 2024-2025: stopniowy wzrost PKB i dynamiczna inflacja

Zgodnie z prognozami przedstawionymi przez Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych (IPAG), tempo wzrostu produktu krajowego brutto (PKB) w ciągu całego 2024 roku osiągnie 3,0 proc., natomiast w 2025 roku wzrośnie do 3,5 proc. Jak podaje instytut, w pierwszej połowie roku 2024 obserwować będziemy spadek tempa inflacji, jednak już w drugiej części roku powinniśmy spodziewać się jej przyspieszenia.

Analizy IPAG wskazują także na stopniowe zwiększanie się tempa wzrostu PKB w kolejnych kwartałach – od wartości 2,2 proc. notowanej w pierwszym kwartale 2024 roku, do 3,5 proc. w ostatnim kwartale tego samego roku. W całym 2024 roku tempo wzrostu PKB wyniesie więc średnio 3,0 proc., a w 2025 roku prognozuje się jego wzrost do poziomu 3,5 proc.

Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych przewiduje również wzrost popytu krajowego w 2024 roku. Z prognoz wynika, że jego dynamika będzie z kwartału na kwartał coraz większa – od wzrostu o 1,2 proc. w pierwszym kwartale roku, do 4,2 proc. w ostatnim kwartale. W drugiej połowie 2024 roku tempo wzrostu popytu krajowego przewyższy tempo wzrostu PKB. Zgodnie z prognozami IPAG, cały 2024 rok przyniesie wzrost popytu krajowego o 3,1 proc., natomiast w 2025 roku zanotujemy kolejne 3,3 proc. wzrostu.

Podobnie jak popyt krajowy, spożycie sektora gospodarstw domowych będzie rosło – w całym 2024 roku o 3,3 proc., a w 2025 roku o kolejne 3,8 proc. Eksperci IPAG zaznaczają jednak, że spożycie ogółem (obejmujące zarówno konsumpcję prywatną, jak i publiczną) będzie rosło nieco wolniej – tempo wzrostu spożycia ogółem wyniesie odpowiednio 2,8 i 3,2 proc.

Według raportu IPAG, możemy również spodziewać się wzrostu nakładów inwestycyjnych brutto na środki trwałe – o 4,5 proc. w całym 2024 roku oraz o 7,0 proc. w 2025 roku. Eksperci uważają, że na wzrost inwestycji wpływ będą miały niższe stopy procentowe i inflacja niż w poprzednich latach, a także planowane odblokowanie funduszy unijnych przeznaczonych na ten cel.