Leasing w Polsce bije rekordy: ponad 100 mld zł inwestycji w jednym roku

Polski sektor leasingowy osiągnął historyczny poziom inwestycji, który w ciągu roku przekroczył kwotę 100 mld zł. Jest to wzrost o 16,3% w porównaniu do poprzedniego okresu, co jest wyraźnym sygnałem dynamicznego rozwoju rynku. Prognozy na nadchodzący rok, 2024, sugerują kontynuację tego trendu z dwucyfrowym wskaźnikiem wzrostu.

Oprócz osiągnięcia rekordowej wartości transakcji w 2023 r., Związek Polskiego Leasingu ujawnił, że od czasu utworzenia tej organizacji 30 lat temu, łączna suma sfinansowanych inwestycji poprzez leasing wyniosła imponujące 1 bln zł.

Monika Constant, prezes zarządu Związku Polskiego Leasingu, podkreśliła wagę tych osiągnięć. Stwierdziła, że miniony rok okazał się kolejnym rekordowym okresem dla polskiego sektora leasingowego, głównie za sprawą mikro i małych przedsiębiorstw, które zdecydowały się skorzystać z tej formy finansowania. W efekcie, wartość aktywów w użytkowaniu klientów firm leasingowych osiągnęła 200 mld zł. Szczególnie dobry wynik odnotowano w sektorze lekkich pojazdów – samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony DMC, gdzie wzrost wyniósł aż 35% rok do roku.

Przedstawiciele ZPL zauważają, że w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej, polskie przedsiębiorstwa wyraźnie preferują leasing jako sposób finansowania inwestycji. Wyniki za 2023 rok, na poziomie 102 mld 514 mln zł, sugerują utrzymanie optymistycznego trendu wzrostowego.

Sektor samochodowy jest głównym motorem wzrostu w przypadku zawieranych kontraktów leasingowych. Wartość tych transakcji na koniec 2023 r. wyniosła 89,1 mld zł. Łączna wartość umów pożyczek w branży osiągnęła 13,4 mld zł.

Paweł Pach, prezes zarządu PKO Leasing i przewodniczący Rady ZPL, podkreślił rolę małych i mikrofirm w strukturze klientów firm leasingowych. Na koniec 2023 r. stanowiły one prawie trzy czwarte rynku, dokładnie mając 69,4 proc. udziału.