Prognozowane wydatki Polaków na Boże Narodzenie w 2023 roku – czy będą wyższe niż w poprzednim?

Badanie „Świąteczny Portfel Polaków 2023” przeprowadzone przez Związek Banków Polskich, ujawniło, że średnia kwota, którą mieszkańcy naszego kraju zamierzają przeznaczyć na zbliżające się obchody Bożego Narodzenia, wynosi 1490 zł. Jak podaje raport, najistotniejszym elementem budżetu świątecznego są artykuły spożywcze i koszty związane z organizacją świąt.

Głównym komponentem wydatków świątecznych, wykorzystując około 607 zł z założonego budżetu, są właśnie towary spożywcze oraz koszty związane z przygotowaniami do świecenia. Autorzy badania zwracają uwagę, że to oznacza wzrost planowanych wydatków o 3,8% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Podarunki dla bliskich osób stanowią kolejny ważny element budżetu – przewidujemy na nie wydać średnio 565 zł. Jest to o 13% więcej niż kwota przeznaczona na ten cel rok wcześniej. Świąteczne podróże i koszty transportu pochłoną natomiast średnio 318 zł, co jest o 7% mniej niż rok wcześniej.

Raport „Świąteczny Portfel Polaków 2023” przedstawia również informacje o tym, jak Polacy planują sfinansować swoje świąteczne wydatki. Jak podkreśla dr Przemysław Barbrich, dyrektor Zespołu Komunikacji i PR ZBP, dla aż 86% badanych, podobnie jak w poprzednich latach, głównym źródłem finansowania będą bieżące dochody. Niemniej jednak około 30% respondentów przewiduje, że ich bieżące dochody nie będą wystarczające do pokrycia wszystkich wydatków związanych z organizacją świąt. Te osoby planują skorzystać ze zgromadzonych oszczędności lub pożyczek.

W raporcie zaznaczono również, że 64% badanych rozważa ograniczenie wydatków na obchody Boże Narodzenie. To mniej niż rok temu, kiedy tę opcję brało pod uwagę 73% badanych. Najczęściej, bo aż w 43% przypadków, badani rozważają możliwość oszczędzania na prezencie.

Dane te zostały zebrane i zaprezentowane w badaniu „Świąteczny Portfel Polaków 2023”, wykonanym na zlecenie ZBP przez firmę badawczą Minds&Roses.