Najwyższa Izba Kontroli podejmuje audyt działalności Komisji Nadzoru Finansowego w kontekście sprawy GetBack

Rozpoczęcie doraźnej kontroli Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) stało się faktem. Zadaniem NIK jest przeprowadzenie audytu nadzoru, który KNF wykonywała nad firmą GetBack SA, obecnie znanej jako Capitea SA. Kontrola obejmuje również podmioty kooperujące z tym przedsiębiorstwem. Wydarzenie to zostało oficjalnie ogłoszone przez NIK w środę.

Zgodnie z informacjami udzielonymi na platformie X NIK, realizacja takiego audytu jest nie tylko usprawiedliwiona, ale także oczekiwana przez społeczeństwo.

Proces dochodzeniowy dotyczący afery GetBack rozpoczął się w kwietniu 2018 roku, dzień po złożeniu zawiadomienia przez KNF. W ramach śledztwa powołano specjalny zespół, który 11 maja 2018 roku przeprowadził pierwsze rewizje i zabezpieczenia dokumentów, danych i majątku. Były prezes GetBack został aresztowany w czerwcu 2018 roku. W wyniku dochodzenia blokada nałożona na aktywa wyniosła 400 milionów złotych, obejmując wartościowe przedmioty, biżuterię, nieruchomości, papiery wartościowe i środki na kontach bankowych.

Od 2006 roku Komisja Nadzoru Finansowego pełni rolę nadzorczą nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniami, emeryturami, instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz sektorem spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Za działanie Urzędu Komisji odpowiedzialny jest Prezes Rady Ministrów.