Jak zastrzeżenie numeru PESEL wpływa na twoje operacje bankowe?

Rozpoczęte 17 listopada 2023 roku procedury związane z możliwością zastrzeżenia indywidualnego numeru PESEL mogą wpłynąć na naszą codzienną aktywność bankową. Od 1 czerwca 2024 roku, instytucje finansowe zobowiązane są do sprawdzania obecności numeru PESEL w specjalnym rejestrze. Zastrzeżenie numeru PESEL służy przede wszystkim ochronie przed oszustwami, takimi jak kradzież tożsamości czy nieuprawnione zaciąganie kredytów. Choć jest to działanie niezbędne w kontekście bezpieczeństwa, nie jest wolne od pewnych komplikacji. Na przykład po zastrzeżeniu numeru PESEL możemy napotkać trudności w uzyskaniu kredytu lub podczas próby wypłaty większej kwoty gotówki z konta bankowego.

Zastrzeżenie numeru PESEL ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa naszych danych osobowych. Gdy numer zostanie umieszczony w rejestrze, nikt nie będzie mógł na nasze dane zaciągnąć pożyczki, kredytu, założyć rachunku oszczędnościowego, zawrzeć umowy leasingowej, zmodyfikować już istniejących umów w celu zwiększenia zadłużenia, czy nawet wypłacić większej kwoty gotówki z banku.

Jednakże, począwszy od 1 czerwca 2024 roku, instytucje takie jak banki muszą sprawdzić, czy dany numer PESEL jest zastrzeżony. Jeśli tak, klient ubiegający się o kredyt nie powinien go uzyskać. Podobna procedura będzie miała miejsce, gdy osoba z zastrzeżonym numerem PESEL będzie chciała wypłacić większą kwotę pieniędzy ze swojego konta bankowego. Wypłaty przekraczające trzykrotność minimalnego wynagrodzenia zostaną zablokowane. W 2024 roku będzie to kwota około 12 700 zł.

Brak możliwości realizacji takich operacji finansowych jest konsekwencją zastrzeżenia numeru PESEL i ma na celu zabezpieczenie nas przed różnymi rodzajami oszustw. Przykładem może być popularna „metoda na wnuczka”, gdzie starsza osoba wypłaca duże sumy pieniędzy z konta. Gdy zastrzeżenie numeru PESEL wymaga wcześniejszego anulowania, dodatkowy czas potrzebny do tego procesu może zapobiec oszustwu.

Reasumując, zastrzeżenie numeru PESEL uniemożliwi między innymi zaciągnięcie kredytu, pożyczki, wypłatę znacznej sumy pieniędzy z konta, otwarcie rachunku oszczędnościowego czy zawarcie umowy leasingowej.