ING Bank Śląski wycofuje ofertę kredytów hipotecznych z WIRON-em na rzecz stałego oprocentowania

ING Bank Śląski, z dniem dzisiejszym, nie będzie już udzielał kredytów hipotecznych zmiennych, opartych na wartości WIRON. Zamiast tego, bank skupi się na oferowaniu kredytów o stałym oprocentowaniu przez określony okres czasu. Ta decyzja oznacza całkowite odejście od poprzedniego modelu, co jest znaczne, jako że ING Bank Śląski był jedynym dużym bankiem, który proponował taką opcję. W pierwszym kwartale bieżącego roku udzielono kredytów hipotecznych w oparciu o WIRON o łącznej wartości przekraczającej miliard złotych.

Klienci, którzy do dnia 24 czerwca dostali formularz informacyjny z propozycją kredytu o zmiennym oprocentowaniu, nadal mają możliwość go złożyć do dnia ważności formularza, jednak nie później niż do 7 lipca – mówi Piotr Utrata, rzecznik prasowy ING BSK.

WIRON powstał jako część tzw. reformy wskaźników referencyjnych i miał na celu zastąpienie WIBOR-u. Niemniej, niedawno Narodowa Grupa Robocza, odpowiedzialna za implementację reformy, postanowiła ponownie rozpocząć proces wyboru „następcy WIBOR-u”. WIRON cierpiał na zbyt dużą zmienność w niektórych momentach oraz problemy z danymi wykorzystywanymi do wyliczenia stawki.

ING Bank Śląski oferuje stałe oprocentowanie kredytów hipotecznych na okres pięciu lat. Po tym czasie możliwe jest przeliczenie stawki stałej lub przejście na stopę zmienną. W tym miejscu sytuacja staje się interesująca, ponieważ mimo że w nowych kredytach na razie mowa jest o WIRON-ie, według informacji DGP, bank planuje przejście na WIBOR w ciągu kilku najbliższych tygodni.

Zgodnie z obecnym planem reformy wskaźników, WIBOR powinien być zastąpiony przez nowy wskaźnik. Jak bank ma zamiar to zrealizować? – W naszych umowach zawarta jest klauzula, która mówi, że „bank może zastosować wartość wskaźnika alternatywnego określonego w przepisach prawa, wskazanego w umowie lub wyznaczonego przez administratora wskaźnika” – wyjaśnia Piotr Utrata.

Warto dodać, że ING BSK niedawno zdecydowało się na zawieszenie oferowania kredytów ze stawką WIRON dla swoich klientów biznesowych.