Dlaczego warto studiować pedagogikę?

Nauczanie, pomaganie innym w nauce i szukanie nowych narzędzi oraz metod ułatwiających nauczanie dzieci i młodzieży jest powołaniem nauczyciela. Nie jest to zadanie proste, ale przynosi ogromną satysfakcję i motywację do dalszego działania, dlatego właśnie studia na kierunku pedagogika cieszą się stałym zainteresowaniem wśród osób wybierających lub zmieniających swoją drogę zawodową. Oferowane wygodne metody nauki, dwa tryby studiów: stacjonarny i niestacjonarny, a także profesjonalna i wyszkolona kadra wykładowców oferuje skuteczne przygotowanie do pracy przyszłym nauczycielom. Dowiedz się więcej na temat kierunku, specjalności i specyfiki zawodu nauczyciela, abyś mógł podjąć właściwą dla siebie decyzje i odpowiednio przygotować się do podjęcia wymarzonych studiów na najlepszej uczelni w Szczecinie.

Pedagogika – studia dla wybranych

Jeżeli interesują Cię studia pedagogiczne, najpewniej ma to swoje podłoże w Twoich indywidualnych cechach charakteru, predyspozycjach oraz zainteresowaniach. Kierunek ten jest odpowiedni dla osób świadomych chęci pracy z człowiekiem, otwartych, empatycznych i pełnych optymizmu. Studia pedagogiczne to studia opierające się na wielu dziedzinach, wymagają więc determinacji i chęci poznawania oraz uczenia się nowych rzeczy.

Wielość możliwości, jakie otwiera ukończenie studiów pedagogicznych, pozwala na samorealizację na wielu polach. Osoby, które ukończyły studia pedagogiczne potrafią prowadzić działania doradcze i terapeutyczne, potrafią realizować programy edukacyjne, a także w zależności od specjalizacji są ekspertami w konkretnych dziedzinach związanych z pedagogiką.

Rodzaje i tryby studiów na kierunku pedagogika

W obecnej ofercie studiów pedagogicznych są studia pierwszego stopnia, tak zwane studia licencjackie, które trwają trzy lata oraz studia drugiego stopnia kończące się uzyskaniem stopnia magistra pedagogiki. Dla osób, które chciałyby poszerzać swoją wiedzę pedagogiczną, są dodatkowe studia podyplomowe, dzięki którym absolwent zyskuje dodatkową wiedzę, może dodać kolejną specjalizację oraz zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy.

Studia to niezwykle pracowity okres w życiu człowieka, dlatego też uczelnia oferuje dwa tryby studiów, które ułatwią pogodzenie ich z innymi dziedzinami życia i wybranie najlepszego trybu do własnych potrzeb. Studia stacjonarne, czyli nauka w systemie dziennym odbywa się według klasycznego planu zajęć w trakcie tygodnia. Dla osób, które nie mają możliwości aktywnego uczestniczenia w zajęciach od poniedziałku do piątku, jest również tryb niestacjonarny, który oferuje zajęcia w postaci zjazdów weekendowych, często również uwzględniających piątkowe popołudnia według określonego planu zjazdów. Studia niestacjonarne ułatwiają pogodzenie pracy lub innych zajęć z nauką, a nawet doszkalanie się będąc już na docelowym stanowisku. Obecnie oferowane są również zajęcia on-line ograniczające się do uczestnictwa za pośrednictwem wskazanej platformy.

Specjalności – wybierz swoją drogę

Specjalizacja i jej wybór jest niezwykle istotny. Pozwala zgłębić określony obszar z szerokiego zakresu wiedzy zdobywanej podczas studiów pedagogicznych i wyspecjalizować się w danej dziedzinie, aby w przyszłości być profesjonalistą w podjętej pracy związanej z ukończonym kierunkiem, a często również z samą specjalizacją. Na studiach pierwszego stopnia możesz wybrać jedną z pięciu specjalizacji, którymi są:

Pedagogika społeczna i wspomagania rodziny – niezwykle pożądana specjalizacja w obecnych czasach, której celem jest kompleksowe wsparcie i poradnictwo dla rodzin w zakresie wychowania, bieżących problemów, prawa rodzinnego i prawidłowego rozwiązywania konfliktów. Taka specjalizacja w przyszłości umożliwi pracę na stanowiskach w organizacjach rządowych i pozarządowych oraz wielu poradniach i placówkach rodzinnych.

Pedagogika senioralna i opieki nad osobami starszymi – to nowa specjalizacja, która powstała specjalnie dla osób, chcących podjąć pracę wspierając osoby starsze w zakresie opieki i prawidłowego funkcjonowania placówek opiekuńczych dla osób starszych w kraju oraz zagranicą.

Prewencja patologii i zagrożeń społecznych – specjalizacja skupiająca się na przeciwdziałaniu zachowań nieakceptowanych społecznie, tak zwanych zachowań patologicznych. Absolwenci wybierający tę specjalizację nauczą się podejmowania właściwych działań oraz skutecznych metod w celu diagnozy i interpretacji niewłaściwych zachowań oraz przeciwdziałaniu im.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – to często wybierana i doceniana specjalizacja, która pozwala absolwentom na poszerzenie wiedzy dotyczącej pomocy w zakresie zadań opiekuńczo-wychowawczych w opiece nad dziećmi i młodzieżą.

Pedagogika zdrowia z dietetyką – specjalizacja umożliwiająca podejmowanie działań w dziedzinie promocji zdrowia poszerzająca wiedzę na temat właściwego żywienia dzieci oraz szeroko rozumianych zachowań prozdrowotnych.

Studia magisterskie, czyli studia II stopnia proponują cztery specjalności:

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją – specjalizacja dla osób, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu resocjalizacji w pracy z dziećmi i młodzieżą, a także problematykę opiekuńczo-wychowawczą w obecnej edukacji.

Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną – idealna specjalizacja dla osób, które planują pracę w zawodzie pedagoga szkolnego. Pogłębienie wiedzy z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej pozwoli pełnić rolę pedagoga, ale również jest doskonałym narzędziem każdego nauczyciela.

Prewencja patologii i zagrożeń społecznych – osoby po tej specjalizacji zdobędą umiejętność diagnozy zachowań patologicznych, a także rozpoznawania zagrożeń społecznych oraz poznają metody przeciwdziałania i zapobiegania tego typu działaniom.

Niezależnie od wybranej specjalizacji studia pedagogiczne przygotują Cię kompleksowo do pracy w dziedzinach związanych z nauką i terapią. Zajęcia prowadzone przez praktyków i specjalistów w swoich dziedzinach, a także wielogodzinne praktyki pozwolą Ci czuć się swobodnie w wybranym zawodzie i zapewnią kompetencje, których potrzebujesz.

Więcej na stronie: Akademia Nauk Stosowanych Collegium Balticum