Bez odpowiednich dokumentów, 330 zł dodatku do emerytury dla uprawnionych kombatantów nie będzie możliwe

Indywidualności, które posiadają status kombatanta lub są ofiarami represji z czasów wojny i powojennych, mają prawo do specjalnego dodatku. Proces uzyskania go wymaga złożenia wniosku i zaświadczenia potwierdzającego uprawnienia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Czy istnieje coś jeszcze, co mogłoby okazać się pomocne dla zainteresowanych? Jakie są przysługujące świadczenia dla wdowy lub wdowca po osobie z tytułem kombatanta?

Kombatant to definicja osoby, która aktywnie uczestniczyła w konfliktach zbrojnych (wojnach, powstaniach), będąc częścią wojskowych formacji czy organizacji zbrojnych walczących o suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegółowy opis działalności kombatanckiej (okresy takiej działalności lub działalności na równi z kombatancką) znajduje się w Ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. dotyczącej kombatantów oraz niektórych osób będących ofiarami represji z czasów wojennych i powojennych. Przepisy tej ustawy dotyczą również osób, które padły ofiarą represji w czasach wojny i powojennych.

Dodatek kombatancki to specjalna premia do emerytury, którą wypłaca ZUS. Kwota tego dodatku jest corocznie waloryzowana. Od 1 marca 2024 roku, wartość dodatku kombatanckiego wynosi 330,07 zł.