Bank Pekao S.A. uruchamia kredyt ekologiczny dla firm z dotacją Unii Europejskiej

Od 10 kwietnia br., Bank Pekao S.A. otwiera możliwość dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców do składania wniosków o eko-kredyt FENG wspierany finansowo przez Unię Europejską do 80% wartości pieniężnej. Ta nowa inicjatywa jest skierowana do przedsiębiorców, którzy chcą realizować projekty mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej przez inwestycje w oszczędzanie energii.

FENG eco-kredyt pozwala na sfinansowanie wymiany starych maszyn i urządzeń na bardziej energooszczędne, modernizację termiczną budynków i konstrukcji oraz instalacje odnawialnych źródeł energii – takie jak panele fotowoltaiczne na dachach budynków firmowych. Jednym z warunków jest jednak osiągnięcie wzrostu efektywności energetycznej danej inwestycji, potwierdzonego audytem energetycznym, o co najmniej 30% w porównaniu z obecnym poziomem zużycia energii.

Podstawowy mechanizm tego finansowego rozwiązania wygląda tak: przedsiębiorca, który spełnia warunki zdolności kredytowej, zaciąga FENG eco-kredyt w Banku Pekao na sfinansowanie inwestycji. Potem, po prawidłowym przeprowadzeniu projektu, jest on częściowo spłacany przez dotację udzieloną przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Zasada ten wynosi do 80% kosztów. Wielkość dotacji jest jednak różna i zależy od wielkości firmy korzystającej z kredytu, typu wydatku oraz miejsca inwestycji. Może ona wynosić od 25 do 80% kosztów kwalifikowalnych projektu, zgodnie z Regionalną Mapą Pomocy na lata 2021-2027. Przyznanie dotacji jest uzależnione od oceny projektu, a szanse na finansowe wsparcie wzrastają proporcjonalnie do wzrostu oszczędności energetycznej.

Projekt jest współfinansowany przez Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027, na który przeznaczono 660 milionów złotych.

Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A. nadzorująca dział bankowości dla przedsiębiorstw, uważa eko-kredyt FENG za jeden z kluczowych elementów strategii banku skierowanej na promowanie zrównoważonego rozwoju i innowacji w polskiej gospodarce. Jest przekonana, że dzięki tej ofercie przedsiębiorcy będą mogli nie tylko poprawić efektywność energetyczną swoich firm, ale również przyczynić się do ochrony środowiska dla przyszłych pokoleń.

Kredyt ekologiczny będzie dostępny od 25 kwietnia do 25 lipca 2024 r. i jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także małych spółek o średniej kapitalizacji oraz spółek o średniej kapitalizacji działających na terenie Polski. Wymagany jest minimum 10-proc. udział własny od wartości netto projektu inwestycji. Podatek VAT musi być sfinansowany przez inwestora z innych środków, własnych albo pożyczonych. Kredyt jest udzielany na okres do 10 lat.

Pomocne mogą być również usługi doradcze oferowane przez Bank Pekao S.A., które obejmują bezpłatne konsultacje i współpracę z renomowanymi firmami doradczymi pomagającymi w przygotowaniu i realizacji wniosków o dofinansowanie.