Akceptacja przez Komisję Europejską pierwszego polskiego wniosku o płatność z KPO na kwotę 6,3 mld euro

Komisja Europejska dała zielone światło dla pierwszego złożonego przez Polskę wniosku o wypłatę środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) na kwotę 6,3 mld euro – taką wiadomość przekazała na portalu internetowym X Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, pełniąca funkcję ministra funduszy i rozwoju regionalnego.

Minister udzieliła też dodatkowych informacji, mówiąc, że wszystko, co teraz pozostało, to oczekiwanie na dokonanie przelewu. Zakładany termin wpływu środków do Polski to 15 kwietnia.

Pierwszą prośbę o wypłatę z Krajowego Planu Odbudowy Polska wysłała pod koniec 2024 roku, po upływie półtora roku od momentu, gdy Komisja Europejska przyjęła polski Plan. W lutym tego samego roku Komisja już wydała pierwsze pozytywne stanowisko co do tego wniosku na 6,3 mld euro.

Komisja podkreśliła również, że ta suma stanowi 10,5% środków zarezerwowanych dla Polski w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Kwota ta dzieli się na 2,69 mld euro w formie dotacji oraz 3,63 mld euro jako pożyczki.

Planowane wydatki na cele klimatyczne, cyfrową transformację i reformy społeczne

W ramach KPO Polska ma prawo do otrzymania łącznie 59,8 mld euro (co przekłada się na 268 mld zł), w tym 25,27 mld euro (113,28 mld zł) będą stanowiły dotacje, a 34,54 mld euro (154,81 mld zł) to preferencyjne pożyczki.

Zgodnie z zakładanymi celami Unii Europejskiej, znaczna część funduszy z KPO zostanie przeznaczona na realizację celów klimatycznych (46,6%), na transformację cyfrową (21,3%), jak również na wprowadzenie reform społecznych (22,3%).