Zmiany w systemie 800 plus a niespodzianki czekające na rodziców w lutym

Od początku 2024 roku, dokładniej 1 stycznia, zasilenie 800 plus zastąpiło poprzednie świadczenie o wartości 500 plus. W rezultacie tego, rodzice i opiekunowie korzystający z tego programu zyskują rocznie dodatkowe 3,6 tys. zł w porównaniu do poprzedniego programu. Zacząwszy od pierwszego dnia lutego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) rozpoczął przyjmowanie wniosków o to świadczenie na następny okres rozliczeniowy. Jednakże, trzeba pamiętać, że wszystkie wnioski muszą być składane wyłącznie drogą elektroniczną.

Daty wypłat świadczenia 800 plus nie uległy zmianie w porównaniu do wcześniejszego programu – 500 plus. Beneficjenci zostali przypisani do konkretnych dat wypłat, które obowiązują przez cały okres trwania programu.

Dni, w które są realizowane wypłaty 800 plus to: 2., 4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20. oraz 22. każdego miesiąca. Warto jednak podkreślić, iż jeśli termin wypłaty przypada na weekend lub święto, wówczas środki trafiają na konta rodziców i opiekunów dzień wcześniej. Oznacza to, że dla niektórych rodziców i opiekunów może to być niespodzianka w postaci wcześniejszej wpłaty na ich konto.

Pierwsza transakcja dotycząca 800 plus w 2024 roku została przeprowadzona 2 stycznia. W sumie jest 10 terminów wypłat, a prawo do otrzymywania tego świadczenia ma około 7 milionów dzieci.