Sprzedaż nieruchomości własnościowych a podatek dochodowy – jak ominąć obowiązek zapłaty?

Jest to powszechnie wiadome, że na podatek dochodowy mogą zostać nałożeni nie tylko ci, którzy uzyskują dochód z pracy, ale i właściciele nieruchomości, którzy zdecydują się na ich sprzedaż. Istotnym aspektem jest fakt, że w pewnych sytuacjach możliwe jest uniknięcie zapłaty takiej daniny. Przy wyliczaniu owej daniny istotne są kwestie, takie jak moment nabycia danej nieruchomości czy potencjalny zysk uzyskany z jej sprzedaży. Urząd Skarbowy bierze pod uwagę także cel transakcji, czy służyła ona tzw. własnym celom mieszkaniowym i czy umowa została opatrzona klauzulą przeniesienia praw własności.

Jeśli decyzja o sprzedaży mieszkania przypadnie na okres krótszy niż 5 lat od momentu jego zakupu lub dziedziczenia, właściciel będzie musiał uiścić podatek dochodowy. Polskie Prawo Podatkowe stanowi, że termin zapłaty upływa 30 kwietnia roku następującego po roku transakcji. W tym celu należy złożyć formularz PIT-39 w swoim lokalnym Urzędzie Skarbowym. Istnieją jednak okoliczności, które pozwalają na uniknięcie zapłaty tzw. „podatku od wzbogacenia się”, nawet jeśli sprzedaż zostanie przeprowadzona przed upływem wspomnianych 5 lat.

Definiowanie „własnych celów mieszkaniowych” może być jednak sporym wyzwaniem. Sytuacje takie jak zakup mieszkania z zamiarem zamieszkania w nim w przyszłości, jednak wynajmowanie go do czasu realizacji tego zamiaru, mogą stworzyć problemy interpretacyjne. Prawo nie precyzuje bowiem, kiedy dokładnie mówimy o zaistnieniu „własnych celów mieszkaniowych”.