Spadki na rynku mieszkaniowym

Zaskakujący IV kwartał 2021 r.?

Ostatni kwartał 2021 roku przyniósł istotną zmianę w sprzedaży mieszkań. W porównaniu z trzecim kwartałem odnotowano spadki, co jest nowym zjawiskiem, ponieważ w ostatniej dekadzie trend był odwrotny i to właśnie pod koniec roku sprzedaż mieszkań rosła.

W IV kwartale ubiegłego roku sprzedano o niemal czternaście procent mniej mieszkań – tak wynika z raportu opublikowanego przez PKO Banku Polski.

Analiza dotyczy mieszkań oferowanych przez firmy deweloperskie notowane na giełdzie. Ponieważ stanowią one istotną część rynku w największych polskich miastach – można uznać, że trend zauważalny na tym właśnie rynku jest symptomatyczny dla całego kraju.

Mniejsze zainteresowanie zakupem mieszkań należy uznać za istotną zmianę, ponieważ zazwyczaj w tym czasie odnotowywano wzrosty, nawet na poziomie dwucyfrowym.

Skąd ta nagła zmiana? Wystarczy niewielka znajomość realiów rynkowych i szerzej – gospodarczych, żeby odpowiedzieć na to pytanie.

Wyższe stopy procentowe?

Wydaje się, że nie tylko ostatni kwartał 2021 r., ale również najbliższe kwartały 2022 r. będą się charakteryzowały dalszymi spadkami na rynku nieruchomości. Taki jest efekt podwyższania przez Narodowy Bank Polski stóp procentowych.

Pierwsze „wahnięcie” na rynku odnotowano już pod koniec października, czyli miesiąca, w którym Rada Polityki Pieniężnej ogłosiła pierwszą od lat podwyżkę. Od tego czasu zdecydowała się na ten krok już trzykrotnie, z czego dwie kolejne podwyżki odnotowano w roku 2021, a trzecią – na samym początku 2022 r.

Są to podwyżki, których nie można już nazwać jedynie kosmetycznymi i rzutują one coraz wyraźniej na całkowitą cenę kredytów i w związku z tym ponoszonych przez kredytobiorców kosztów.

Dodatkowo – mniejsze zainteresowanie kredytami hipotecznymi należy również tłumaczyć niepewnością co do tego, jak będzie wyglądać polityka NBP w kolejnych miesiącach, szczególnie wtedy, gdy już podwyższone stopy procentowe nie wpłyną znacząco na stale rosnącą inflację.

Można tu właściwie mówić nie o niepewności, a bardziej o… pewności dalszego podwyższania stóp procentowych. Kwestią sporną pozostaje jedynie dynamika wprowadzania tych zmian.

Nie bez znaczenia dla podejmowania tak istotnych i długoterminowych decyzji jak zakup nieruchomości na kredyt jest również ogólna sytuacja gospodarczo-polityczna, której z całą pewnością nie można nazwać stabilną.