Delikatne spowolnienie sektora budowlanego nie oznacza końca wzrostu

Przywracanie równowagi w gospodarce jest już zauważalne, a na tym ogólnym tle sektor budowlany prezentuje się szczególnie obiecująco. Dane z października wskazują, że produkcja budowlano-montażowa była większa o blisko 10% w porównaniu do tego samego miesiąca roku poprzedniego – jak podają najnowsze raporty Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Wprawdzie to wynik nieco poniżej oczekiwań, jednak nadal utrzymuje pozytywną tendencję z poprzednich miesięcy.

Budownictwo to jedna z dziedzin polskiej gospodarki, która musiała stawić czoła wyraźnemu spowolnieniu. Wielokrotnie w ciągu tego roku statystyki pokazywały niewielki wzrost na poziomie około 1%, a czasami nawet dynamikę ujemną. Jednak wrzesień przyniósł znaczącą poprawę sytuacji, a dane za październik utrzymują tę pozytywną tendencję.

Produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 6,8 proc. od miesiąca do miesiąca i o 9,8 proc. w stosunku do tego samego okresu w roku poprzednim. Eksperci z dziedziny ekonomii przewidywali delikatne spowolnienie rocznej dynamiki z 11,5 proc. do około 10,5 proc., jednak rzeczywistość okazała się nieco inna.