Zaplanowany urlop dla przedsiębiorców – kto skorzysta z jednomiesięcznej przerwy w składkach ZUS?

We wtorek 9 stycznia, na posiedzeniu Rady Ministrów, Donald Tusk omówił informacje przekazane przez Ministra Rozwoju i Technologii dotyczące planu wprowadzenia tak zwanej opcji urlopu dla przedsiębiorców. Czym ten urlop będzie polegał, do jakiej grupy przedsiębiorców ma być skierowany i kiedy planuje się jego wprowadzenie?

Według informacji zamieszczonych na stronie internetowej Kancelarii Premiera, koncept „urlopu dla przedsiębiorców” zakłada miesięczne zwolnienie z obowiązku płacenia składek na Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Ta ulga ma dotyczyć mikroprzedsiębiorców oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Nowe przepisy mają zostać wprowadzone w 2024 roku.

Tusk na konferencji prasowej zapewnił, że projekt ustawy wprowadzającej „urlop dla przedsiębiorców” zostanie zaakceptowany przez Radę Ministrów najpóźniej do końca marca, a jego implementacja jest planowana na 2024 rok.

Zgodnie z wcześniejszym oświadczeniem premiera podanym na konferencji prasowej, 9 stycznia rząd zatwierdził informację na temat planów i harmonogramu prac legislacyjnych mających na celu wprowadzenie „urlopu dla przedsiębiorców”. Informacje te zostały dostarczone przez Ministra Rozwoju i Technologii. Ministerstwo podkreśliło, że to przedsiębiorca będzie miał możliwość decydować, czy i ewentualnie kiedy skorzysta z tej opcji.

Urlop dla przedsiębiorców polega na wprowadzeniu jednomiesięcznego okresu zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne dla prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Te osoby będą miały prawo do niewpłacania składek ZUS przez jeden miesiąc w ciągu roku. Nowe przepisy będą dotyczyć mikroprzedsiębiorców oraz osób samozatrudnionych.

Podkreślono także, że nawet korzystając z tej ulgi, przedsiębiorcy będą mogli kontynuować swoją działalność gospodarczą i wystawiać faktury. W miesiącu korzystania z urlopu, ZUS będzie odpowiedzialny za opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne.