Spadek cen produkcji w przemyśle w USA: Czy oznacza to koniec cyklu podwyżek stóp procentowych?

Informacje napływające z Departamentu Pracy USA wskazują na spowolnienie tempa wzrostu gospodarki amerykańskiej. W październiku 2023 r., wskaźnik cen produkcji sprzedanej (PPI) przemysłu w Stanach Zjednoczonych odnotował spadek na poziomie 0,5% w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Jednakże, biorąc pod uwagę wartość rok do roku, zauważalny jest wzrost na poziomie 1,3%. Ta dynamika cen była zaskoczeniem dla analityków rynku, którzy przewidywali wzrost PPI na poziomie 0,1% miesięcznie i 1,9% rok do roku.

W kwestii inflacji bazowej, która obejmuje ceny bez uwzględnienia składników takich jak żywność i energia, indeks PPI nie wykazał żadnych zmian w stosunku do września. Natomiast wartość roczna zarejestrowała wzrost o 2.4%, co jest rezultatem niższym od prognozowanych 2.7%. W porównaniu do poprzednich miesięcy, wartości te są znacznie mniejsze; we wrześniu odnotowano podwyżki na poziomie 2.2% i 2.7% dla PPI i inflacji bazowej, odpowiednio.

Wskaźnik PPI ma kluczowe znaczenie dla analizy rynku, ponieważ pokazuje, czy na etapie produkcji występuje presja inflacyjna oraz czy firmy są w stanie przenosić wzrost kosztów na ceny towarów. W efekcie, może to prowadzić do wzrostu cen detalicznych, a więc wpływać na najczęściej obserwowany wskaźnik inflacji konsumenckiej CPI. Dane historyczne sugerują, że dynamika zmian PPI zwykle wyprzedza podobne tendencje w indeksie CPI o około kwartał.

Inflacja producencka (PPI) jest istotnym wskaźnikiem przyszłych trendów inflacyjnych. W przypadku jej wzrostu, można przewidywać zwiększenie cen detalicznych oraz wskaźnika CPI, co jest kluczowe dla zachowań konsumenckich. Warto zauważyć, że w przeciwieństwie do CPI, PPI nie uwzględnia zmian cen usług, skupiając się jedynie na cenach towarów.